Spaanse vermogensbelasting voor niet-inwoners

Spanje kent een vermogensbelasting voor haar inwoners. Ook voor niet-inwoners, bijvoorbeeld mensen met een tweede verblijf in Spanje, geldt er een vermogensbelasting. In dit artikel bespreken we de twee vermogensbelastingen, namelijk de nationale vermogensbelasting en de solidariteitsbelasting voor grote vermogens.

Spaanse vermogensbelasting voor niet-inwoners

De vermogensbelasting voor niet-inwoners wordt berekend op basis van het netto-actief vermogen gelegen in Spanje. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed, aandelen van Spaanse ondernemingen en Spaanse bankrekeningen. Met netto-actief vermogen bedoelen we het vermogen na aftrek van de schulden die u bent aangegaan om dit vermogen te kunnen verwerven.

Een voorbeeld. U heeft een Spaanse woning gekocht voor een prijs van 1.000.000 euro. Om deze aankoop te realiseren, heeft u een krediet van 600.000 euro opgenomen. Dit betekent dat uw netto-actief vermogen 400.000 euro bedraagt (1.000.000 – 600.000 euro).

In de Spaanse vermogensbelasting bestaan er verschillende vrijstellingen. Zo heeft u als niet-inwoner een standaard vrijstelling van 700.000 euro per persoon, die ook geldt voor gehuwde koppels met gemeenschap van goederen. Binnen deze vrijstelling is er geen vermogensbelasting verschuldigd.

Een voorbeeld. U heeft als gehuwd koppel een Spaanse woning gekocht voor een prijs van 1.000.000 euro, zonder financiering. Aangezien beide partners voor de helft eigenaar zijn, is het netto-actief vermogen in Spanje 500.000 euro per persoon. Beide partners blijven dan binnen de vrijstelling van 700.000 euro per persoon en betalen geen vermogensbelasting.

Wanneer u boven de vrijstelling komt, gelden de onderstaande tarieven. De belastbare basis (‘base liquidable‘) is het bedrag boven de vrijstelling. Indien u bijvoorbeeld een netto-actief vermogen in Spanje heeft van 800.000 euro, is de belastbare basis 100.000 euro (800.000 – 700.000) en betaalt u jaarlijks 0,2% belasting op 100.000 euro.

Base liquidable
Hasta euros
Cuota
euros
Resto Base liquidable
Hasta euros
Tipo aplicable
Porcentaje
0,000,00167.129,450,2
167.129,45334,26167.123,430,3
334.252,88835,63334.246,870,5
668.499,752.506,86668.499,760,9
1.336.999,518.523,361.336.999,501,3
2.673.999,0125.904,352.673.999,021,7
5.347.998,0371.362,335.347.998,032,1
10.695.996,06183.670,29en adelante3,5

Het netto-actief vermogen wordt jaarlijks vastgesteld op 31 december.

Voor de volledigheid: u kan altijd opteren voor de regels in de vermogensbelasting van de autonome regio. Voor de Com. Valenciana en dit bijvoorbeeld minder interessant (lagere vrijstelling), maar voor Andalusië (geen vermogensbelasting) en de Balearen dan weer wel (hogere vrijstelling, maar andere tarieven).

Hier vindt u meer informatie over de basisprincipes van de Spaanse vermogensbelasting.

De tijdelijke solidariteitsbelasting op grote vermogens

Naast de gewone vermogensbelasting heeft Spanje een solidariteitsbelasting voor grote vermogens (Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas ). Deze belasting werd in 2022 ingevoerd voor jaren 2023 en 2024 en zou tijdelijk zijn, maar werd uiteraard inmiddels verlegd voor onbepaalde duur.

Deze Spaanse vermogensbelasting geldt ook voor niet-inwoners met een netto-actief vermogen in Spanje van minimaal 3.000.000 euro. Op de eerste schijf van 3.000.000 – 5.000.000 EUR bedraagt het tarief 1,7%. Daarna 2,1% tot 10.000.000 EUR. Op de hoogste schijf vanaf 10.000.000 EUR is het tarief 3,5%. De verschuldigde solidariteitsbijdrage kunt u verrekenen met de betaalde gewone vermogensbelasting.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands