Modelo 720: vermogensaangifte voor residenten in Spanje

In een vorig artikel werd de Spaanse vermogensbelasting toegelicht. Dit artikel zal de vermogensaangifte van modelo 720 bespreken. Een attente lezer merkte immers op dat veel Belgen in Spanje deze aangifteplicht vergeten, terwijl er zware sancties tegenover staan.

Wat is de vermogensaangifte?

Als fiscaal resident in Spanje bent u verplicht om aan te geven dat u vermogen buiten Spanje bezit via het formulier modelo 720. Dit vanaf 50.000 euro per activacategorie:

–        onroerende goederen gelegen buiten Spanje;

–        niet-Spaanse banktegoeden;

–        niet-Spaanse financiële investeringen en pensioenfondsen.

Indien u bijvoorbeeld een Belgische bankrekening heeft ten belope van 30.000 euro en u bezit een appartement ter waarde van 130.000 euro gelegen in België, dan hoeft u enkel aan te geven dat u buitenlands vastgoed heeft.

Let op: wanneer u bijvoorbeeld samen met uw partner een bankrekening deelt met een waarde groter dan 50.000 euro, moet u beiden dit apart vermelden.

Bewijs

Voor bankrekeningen dient u aan te geven:

 1. Contactgegevens van de bank
 2. Rekeninggegevens, inclusief IBAN-nummer
 3. Datum van rekeningopening
 4. Saldo op 31 december, en gemiddelde saldo in het laatste kwartaal

 

Voor beleggingen:

Contactgegevens van de bank/beleggingsplatform

 1. Beleggingsportefeuilles: waarde portefeuille op 31 december, type, en aantal aandelen/obligaties
 2. Levensverzekering/pensioensparen: contactgegevens verzekeraar, uitbetalingswaarde op 31 december
 3. Andere investeringen: contactgegevens bedrijf en de waarde van de investering op 31 december.

 

Voor vastgoed:

 1. Notariële koopakte
 2. Adres van het pand
 3. Aankoopdatum
 4. Aankoopprijs

 

Wanneer ben ik fiscaal resident in Spanje?

U bent volgens de Spaanse wet fiscaal resident wanneer u langer dan 183 dagen per jaar in Spanje verblijft. Fiscale residentie staat dus los van nationaliteit. Het dubbelbelastingverdrag tussen Spanje en België kan eventueel afwijken van deze regel, bv. indien uw vitale levensbelangen zich nog in België situeren.

Lees meer over de fiscale aspecten van het immigreren naar Spanje.

Word ik belast indien ik meer dan 50.000 euro aan niet-Spaanse activa bezit?

Niet per se. De vermogensbelasting hangt af van regio tot regio. In de Comunidad Valenciana betaalt u pas vermogensbelasting indien u een vermogen heeft groter dan 600.000 euro. Modelo 720  is dus louter informatief voor de Spaanse fiscus.

Wanneer moet ik modelo 720 indienen?

Dit is telkens tussen 1 januari en 31 maart.

Moet ik deze aangifte jaarlijks indienen?

Nadat u het modelo 720 een eerste maal heeft ingevuld, hoeft u de aangifte slechts opnieuw in te dienen wanneer een reeds aangegeven niet-Spaanse activaklasse is vermeerderd in waarde met 20.000 euro of wanneer een niet-aangegeven categorie 50.000 euro overtreft.

Een voorbeeld. U verhuisde naar Spanje in december 2016. De som van al uw niet-Spaanse banktegoeden bedroeg 60.000 euro. U dient in 2017 uw eerste modelo 720 in. Eind 2017  bedroeg de som van al uw niet-Spaanse banktegoeden 65.000 euro. U bent dan niet aangifteplichtig in 2018. Eind 2018 heeft u evenwel 80.000 euro op al uw niet-Spaanse rekeningen staan. In dat geval dient u opnieuw modelo 720 in te dienen in 2019.

Wat als ik geen aangifte indien?

Het niet-indienen van modelo 720 kan zwaar worden bestraft. De minimumboetes bedragen 10.000 euro en gaan tot 150% van de niet-aangegeven waarde van de buitenlandse activa. Laattijdige aangiftes kunnen worden bestraft met een boete van minimum 1.500 euro. Ook kan niet-aangegeven vermogen belast worden als meerwaarde. Het is dus belangrijk dat u modelo 720 niet vergeet!

Update juni 2019: de hoge sancties zijn mogelijks in strijd met het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Momenteel is er een rechtszaak lopende voor het Europese Hof van Justitie tegen Spanje waarbij de Europese Commissie het bestaan van de sancties aanvecht.

Laatste update: januari 2021

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands