Uitvoerbaarheid vergunning: wanneer mag u starten met de werken?

Wanneer mag ik starten met het uitvoeren van de werken? Dit is een vraag die we regelmatig krijgen. Het antwoord erop hangt af van verschillende factoren. Zo is dit bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of er beroep werd ingesteld tegen de vergunning. Ook het moment van aanplakking speelt een belangrijke rol. In dit artikel bespreken we daarom de belangrijkste regels omtrent de uitvoerbaarheid van een vergunning.

Regel 1: De vergunning is in principe uitvoerbaar 35 dagen na de eerste dag van de aanplakking

Wanneer u een vergunning krijgt, zal u dit steeds kenbaar moeten maken door deze vergunning aan te plakken. Concreet houdt dit in dat u gedurende 30 dagen een gele affiche in A2-formaat moet ophangen. Dit op de plaats waar u de vergunning zal uitvoeren. Meestal bezorgt de gemeente u deze gele affiche. Indien geen beroep wordt ingesteld, mag u vervolgens 35 dagen na de eerste dag van de aanplakking gebruik maken van de vergunning.

Hier vindt u meer informatie over het aanplakken van de gele affiche.

Regel 2: Een beroep bij de provincie schorst de uitvoerbaarheid van de vergunning

Vanaf het moment dat de vergunning wordt aangeplakt, hebben omwonenden 30 dagen om de omgevingsvergunning aan te vechten. Dit kunnen ze door in beroep te gaan bij de provincie. De persoon die dit beroep bij de provincie indient, is verplicht om u hiervan op de hoogte te brengen. Zulk een beroep schorst immers de uitvoerbaarheid van een vergunning. Concreet houdt dit in dat u geen gebruik mag maken van de vergunning totdat de provincie zich heeft uitgesproken over het beroep.

Hier vindt u enkele praktische tips over een bouwvergunning aanvechten.

Regel 3: Een in beroep verleende vergunning is in principe onmiddellijk uitvoerbaar

Verleent de provincie in graad van beroep opnieuw de vergunning, mag u van deze vergunning onmiddellijk gebruik maken. Hier geldt geen wachtperiode. De schorsing van de uitvoerbaarheid wordt onmiddellijk opgeheven. Wel moet u in geval een vergunning verleend werd, deze opnieuw aanplakken. Vervolgens hebben omwonenden 45 dagen de tijd om hiertegen in beroep te gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Regel 4: Tijdens een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijft de vergunning in principe uitvoerbaar

Gedurende de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijft de vergunning in principe uitvoerbaar. Indien een omwonende bij de Raad beroep heeft ingesteld, mag u dus van de vergunning gebruik blijven maken. Dit tenzij de Raad op verzoek van de omwonende de vergunning schorst. Eventueel kan de omwonende ook aan de burgerlijke rechter vragen om de werken voorlopig stil te leggen in afwachting van een uitspraak van de Raad.

Regel 5: Uitvoering van een vergunning tijdens een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen is steeds op eigen risico

Is er geen schorsing van de vergunning, dan gebeurt de uitvoering ervan tijdens een procedure voor de Raad echter steeds op eigen risico. Indien de Raad nadien de vergunning vernietigt, loopt u immers het risico om achter te blijven met een onvergunde constructie. Indien de omwonende hiervan hinder heeft, kan deze eventueel via de burgerlijke rechter eveneens de afbraak ervan vorderen.

Hier vindt u meer informatie over de gevolgen van een bouwovertreding voor uw vastgoed.

Heeft u vragen over uw vergunningsaanvraag? Of wenst u te overleggen met een advocaat omgevingsrecht? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands