Belang van de kennisname van een vergunningsbeslissing

Indien u een project wenst te realiseren, bent u op verschillende wijzen verplicht om de definitieve beslissing over de vergunningsaanvraag kenbaar te maken aan derden. In dit artikel bespreken we het verloop van de kennisname van een vergunningsbeslissing.

Hoe kom ik de status van een vergunningsaanvraag te weten?

Hierbij maken we een onderscheid tussen de vergunningsaanvrager en personen die een bezwaar indienden of derden.

De vergunningsaanvrager kan de status van zijn vergunningaanvraag opvolgen via het Omgevingsloket. Dit is de website van de Vlaamse overheid over alle informatie met betrekking tot vergunningsaanvragen. Daarnaast ontvangt hij ook een e-mail met de vergunningsbeslissing. Dit gebeurt automatisch via het Omgevingsloket.

Voor personen die een bezwaarschrift indienden en alle andere derden, is de gele affiche de voornaamste manier van bekendmaking. Het aanplakken van een gele affiche in A2-formaat met als opschrift “bekendmaking beslissing omgevingsvergunning” geldt immers als geldige bekendmaking. Dit op de plaats waar men de vergunning zal uitvoeren. De affiche moet hierbij steeds zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Op deze affiche staat ook steeds aangegeven:

  • waarvoor de vergunning verleend werd
  • aan wie de vergunning verleend werd
  • welke overheid de beslissing heeft genomen
  • de plaats waar de beslissing ter inzage ligt
  • hoe er beroep kan ingesteld worden tegen de beslissing

Naast de aanplakking, gebeurt er hierbij ook steeds een publicatie van de bovenstaande gegevens op de website van de gemeente. Ook kunt u de beslissing steeds analoog of digitaal terugvinden in het gemeentehuis. Tevens kan elke burger ook gratis via het Omgevingsloket de status van een vergunningsaanvraag opvolgen.

Hier vindt u meer informatie in welke gevallen u een gele affiche moet aanplakken.

In bepaalde gevallen is de gemeente eveneens verplicht om een advertentie te publiceren in een regionaal dag- of weekblad. Net zoals bij de bekendmaking van een openbaar onderzoek, gaat het hierbij meestal om omvangrijke projecten met een milieuvergunning van de hoogste klasse of waarvoor een volledige milieu-effectrapportage vereist is.

Let op: het bestuur en de vergunningsaanvrager zijn niet verplicht om derden persoonlijk te verwittigen over een vergunningsbeslissing. Ook niet aan degenen die een bezwaar indienden. Deze partijen moeten zelf de vergunningsbeslissing opvolgen.

Lees meer over het openbaar onderzoek en de mogelijkheid tot bezwaar.

Waarom is kennisname van een vergunningsbeslissing belangrijk?

Degenen die het niet eens zijn met de beslissing kunnen de bouwvergunning aanvechten. Hiervoor geldt een korte termijn van doorgaans 30 dagen. Na 30 dagen is het niet meer mogelijk om de vergunning aan te vechten. Het is dus van belang dat u snel kennis neemt van de beslissing, zodat u tijdig een beroep kunt instellen. Deze termijn van 30 dagen begint te lopen vanaf de dag nadat de gele affiche werd aangeplakt.

Hier vindt u meer informatie over een bouwvergunning aanvechten.

De vergunningsaanvrager kan na deze termijn de definitieve vergunning uitvoeren. Hij mag starten met de werkzaamheden 35 dagen na de eerste dag van de aanplakking.

Lees meer over hoe een omgevingsvergunning aanvragen.

Heeft u vragen over een vergunningsaanvraag? Of wenst u bezwaar in te dienen tegen een project bij u in de buurt? Neem dan gerust contact op met onze advocaat omgevingsrecht.

Laatste update: juli 2024

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands