Vrijstelling omgevingsvergunning: voor welke werken?

Vrijstelling omgevingsvergunning: niet voor alle werken moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Daarnaast volstaat in bepaalde gevallen een eenvoudige melding. Dit artikel geeft u meer informatie over situaties waarbij u geen vergunning moet aanvragen.

Welke handelingen zijn vrijgesteld?

Zo zijn o.a. de volgende handelingen doorgaans vrijgesteld van vergunning:

  • Onderhoudswerken zoals het vervangen van beschadigd pleisterwerk of kapotte dakpannen, het vervangen van kapotte ramen door identiek dezelfde ramen, het schilderen of kaleien van gevels, het vervangen van binnen- of buitendeuren,…
  • Een renovatie zonder volume-uitbreiding en zonder stabiliteitswerken. Dit laatste houdt onder andere in dat u niet mag raken aan dragende binnenmuren. Hieronder valt bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe badkamer of keuken en het voorzien van slaapkamers in de zolder.

Welke werken moet ik melden?

Voor o.a. de volgende handelingen dient u doorgaans een melding in te dienen:

  • Een binnenrenovatie waarbij er geraakt wordt aan dragende binnenmuren.
  • Het plaatsen van dakvlakvensters waarbij de dragende structuur van het dak wordt gewijzigd.
  • Het plaatsen van een aanbouw van minder dan 40 vierkante meter.
  • De creatie van een zorgwoning.

Bijzondere voorwaarden voor vrijstelling of melding

Voor de toepassing van de vrijstelling of de melding gelden doorgaans bijzondere voorwaarden. Zo mag u deze niet toepassen om de functie van een goed te wijzigen. Ook mogen de vrijstellingen of meldingen niet gebruikt worden om meerdere wooneenheden in een bestaande woning te creëren.

De handelingen mogen eveneens niet in strijd zijn met een ruimtelijk uitvoeringsplan, een verkavelingsvergunning of de voorwaarden van een eerder verleende vergunning. Tot slot mogen de handelingen geen betrekking hebben op o.a. beschermde monumenten.

In de bovenstaande gevallen dient u steeds een vergunning aan te vragen.

Let op: de gemeente kan steeds strengere voorwaarden stellen aan deze handelingen. Zo kan zij bepalen dat voor bepaalde vrijgestelde handelingen er toch een melding dient plaats te vinden. Ook kan de gemeente opleggen dat voor bepaalde handelingen met meldingsplicht, er toch een vergunning nodig is.

Lees meer over hoe een omgevingsvergunning aanvragen.

Vrijstelling omgevingsvergunning: besluit

Omdat de gemeente strengere voorwaarden kan opleggen, mag u er niet zomaar van uit gaan dat een handeling is vrijgesteld. Wij raden u aan om steeds contact op te nemen met de gemeente alvorens u werken uitvoert.

Heeft u vragen over een omgevingsvergunning aanvragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze advocaat omgevingsrecht.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands