Hoe verloopt een openbaar onderzoek bij een bouwaanvraag?

In het kader van een vergunningsprocedure is het essentieel dat u zo spoedig mogelijk te kennen geeft waarom u het niet eens bent met de realisatie van een bepaald bouwproject. Op deze manier biedt u immers de vergunningsaanvrager de mogelijkheid om reeds vroeg rekening te houden met uw bezwaren. Daarom voorziet de gemeente een openbaar onderzoek bij een bouwaanvraag.

Wat is een openbaar onderzoek bij een bouwaanvraag?

In het kader van een vergunningsaanvraag organiseert de gemeente doorgaans eerst een openbaar onderzoek. Hierbij geeft de gemeente de omwonenden de mogelijkheid om hun bezorgdheden te uiten over het project.

Hoe dien ik een bezwaar in?

Tijdens dit openbaar onderzoek kan u binnen een termijn van 30 dagen uw bezwaren tegen het project te kennen geven bij het college van burgemeester en schepenen. Het indienen van een bezwaar kan analoog of digitaal via het Omgevingsloket en is verder niet aan bepaalde vormvereisten onderworpen.

Hier vindt u uitgebreide informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning.

Hoe kom ik te weten of er een openbaar onderzoek loopt?

Er zijn verschillende manieren om een openbaar onderzoek kenbaar te maken.

In bepaalde gevallen publiceert de gemeente eveneens een advertentie in een regionaal dag- of weekblad. Daarenboven organiseren de gemeente en de vergunningsaanvrager een informatievergadering. De gegevens van deze vergadering vindt u bijvoorbeeld op de gele affiche. Het gaat hierbij meestal om zwaardere projecten met een milieuvergunning van de hoogste klasse of waarvoor een volledige milieu-effectrapportage noodzakelijk is.

Wat zijn de gevolgen indien er niet tijdig een bezwaar wordt ingediend?

Tot op heden zijn er geen gevolgen gekoppeld aan het gegeven dat u niet tijdig een bezwaar indient. Teneinde uw rechten maximaal te vrijwaren, raden wij u echter aan om zo snel als mogelijk uw bezwaren kenbaar te maken. En dit doet u best op een zo volledig mogelijke manier. Zo biedt u immers aan de vergunningsaanvrager de mogelijkheid om zijn project aan te passen, rekening houdende met uw bezorgdheden.

Hoe wordt er omgegaan met mijn bezwaar?

Pas bij de finale vergunningsbeslissing komt u te weten hoe het bestuur uw bezwaar heeft behandeld. Men is immers verplicht om te verwijzen naar de ingediende bezwaren. Ook is het bestuur verplicht om aan te geven hoe men met uw bezwaar is omgegaan. Er bestaat echter geen verplichting om een vergunning te weigeren eens er een bezwaar is ingediend. De overheid kan ook kiezen om het bezwaar te weerleggen of om de vergunning te verlenen onder aangepaste voorwaarden.

Er werd onvoldoende rekening gehouden met mijn bezwaar. Wat zijn de mogelijkheden?

Indien u vindt dat de overheid onvoldoende rekening houdt met uw bezorgdheden, kan u verder de bouwvergunning aanvechten door het instellen van een beroep. Dit doet u bij de overheid die toezicht houdt op de overheidsinstelling die de vergunningsaanvraag ten gronde heeft behandeld. In bepaalde gevallen zal u zich evenwel rechtstreeks tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen dienen te richten.

Let op: wees er snel bij. De termijnen om beroep in te dienen zijn zeer kort.

Hier vindt u meer informatie over een bouwvergunning aanvechten.

Is er een openbaar onderzoek lopende over een project in uw buurt? Of plant men de realisatie van een bouwproject? Neem dan zeker tijdig contact op. Wij kunnen uw belangen behartigen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands