Verhuren aan een exploitant in Frankrijk

In dit artikel bespreken we de aankoop van vastgoed in Frankrijk in combinatie met een bail commercial en résidence tourisme. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om te verhuren aan een exploitant in Frankrijk?

Wat is een bail commercial en résidence tourisme?

Een bail commercial is te vergelijken met een handelshuur in België. U verhuurt uw vastgoed onder strikte voorwaarden aan een exploitant van (erkende) toeristische accomodaties. In praktijk tekent u echter gelijktijdig bij de aankoop van het nieuwbouwproject ook een handelshuur met deze exploitant. In deze huurovereenkomst geeft u dan toelating dat de exploitant de woning onderverhuurt voor korte perioden en daarbij minstens 3 bijkomende diensten aanbiedt. Denk aan: check-in en check-out van klanten, ontbijt, schoonmaak van de kamers etc.

Wat zijn de voordelen van deze werkwijze?

Naast het feit dat de exploitant de verhuring van uw vastgoed op zich neemt, zijn de drijfveren voornamelijk fiscaal geïnspireerd. Zo kunt u van (al dan niet gedeeltelijke) btw-aftrekbaarheid genieten, zowel bij de aankoop als bij de kosten. Daarnaast valt u mogelijks onder het régime du micro entrepreneur (micro-BIC) met een forfaitaire kostenaftrek van 71%.

Lees meer over Franse belastingen op vastgoed.

Duurtijd

Vaak is de duurtijd van dit type handelshuur een struikelblok voor potentiële investeerders. De duurtijd staat vast op 9 jaar. In tegenstelling tot een gewone bail commercial/handelshuur, heeft u geen mogelijkheid om de huur eenzijdig driejaarlijks op te zeggen. Als eigenaar en exploitant kunt u uiteraard mits onderling akkoord de overeenkomst vroegtijdig beëindigen.

Een ander struikelblok is de schadevergoeding aan de exploitant bij het beëindigen of bij de niet-verlenging van de handelshuur. Deze schadevergoeding is gebaseerd op de gederfde winst van de exploitant en kan oplopen tot 2 à 3 jaren huur.

De huurprijs

De huurprijs kan vast of variabel zijn, te betalen per maand, per kwartaal, per semester of per jaar. Ook kunt u overeenkomen dat de exploitant u een verhuurgarantie biedt, maar dit is niet verplicht.

Lees meer over een verhuurgarantie.

Inboedel

Als eigenaar bent u verplicht om het goed te bemeubelen. In praktijk dient u evenwel de gedetailleerde richtlijnen van de exploitant op te volgen.

Kosten

In het algemeen zijn de renovatiewerken zijn ten laste van de eigenaar. De onderhoudskosten zijn ten laste van de exploitant.

Kunt u zelf van uw woning gebruikmaken?

In principe kunt u gedurende twee weken per jaar zelf van uw woning gebruikmaken. Vaak zijn er voorwaarden aan gekoppeld, bijvoorbeeld dat u binnen een bepaalde periode de exploitant op de hoogte moet brengen.

Om van het belastingregime te kunnen blijven genieten, zal u wel huur moeten betalen aan de exploitant. Deze huur bedraagt minimaal 75% van de publieke huurprijs. De betaling van de huur kan echter worden verrekend met de huurprijs die de exploitant aan u betaalt.

Besluit: verhuren aan een exploitant in Frankrijk

De aankoop van vastgoed in combinatie met een bail commercial is in de eerste plaats een investering waarvan u occasioneel zelf gebruik van kunt maken. Bent u op zoek naar een tweede verblijf waar u regelmatig naar toe kan gaan met uw gezin? Dan is deze optie wellicht niets voor u.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands