Omgevings- en vastgoedrecht

Contact Us

Werkt u aan de realisatie van een vastgoedproject? Onze advocaat omgevingsrecht staat u bij met alle stedenbouwkundige aspecten in Vlaanderen.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door drie termen: begeleidenvoorkomenprocederen.

1. Begeleiding van vergunningsaanvragen

Als specialisten omgevingsrecht screenen we vergunningsaanvragen om zo te vermijden dat een procedure mogelijks vastloopt. Hieronder valt bijvoorbeeld ook overleg met gemeentes en adviesinstanties, wegwerken van bezwaren uit de buurt en het samenwerken met externe deskundigen zoals een landmeter of architect.

Hier vindt u de verschillende stappen over een omgevingsvergunning aanvragen.

2. Vastgoed due diligence

Confianz helpt u met de due diligence wat betreft het stedenbouwkundige aspect bij vastgoedinvesteringen in Vlaanderen. Wat zijn de mogelijke issues die kunnen rijzen naar aanleiding van geplande verbouwingswerken of de nieuwe bestemming die u aan het goed wil geven? We adviseren u over de haalbaarheid van uw project voor een definitieve aankoop.

Wat houdt vastgoed due diligence of stedenbouwkundig onderzoek in?

3. Stedenbouwkundige geschillen

Onze advocaat omgevingsrecht vrijwaart uw belangen en staat u bij met stedenbouwkundige geschillen en procedures voor individueel verleende vergunningen in Vlaanderen. Ook met beroepsprocedures bij de provincie en de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen we u bijstaan.

Lees meer over de stappen om een omgevingsvergunning aan te vechten.

4. Vastgoedrecht in ruime zin

Met andere aan vastgoedrecht gerelateerde vragen kunnen we u eveneens helpen.