Hoe vul ik het formulier van het buitenlands KI in?

We krijgen regelmatig vragen over het nieuwe formulier buitenlands KI. Met dit formulier zal de Belgische fiscus het kadastraal inkomen (KI) van buitenlands onroerend goed bepalen. Daarom zal deze bijdrage in enkele stappen toelichten hoe u dit formulier kunt invullen.

Let op: de niet-aangifte of niet-tijdige aangifte van uw buitenlands vastgoed kan boetes opleveren.

Wie moet het formulier buitenlands KI invullen?

Elke eigenaar of deelgenoot van een onroerend goed gelegen in het buitenland dient dit formulier in te vullen. En dit per eigendom. Het maakt niet uit of u volledige eigenaar, mede-eigenaar of vruchtgebruiker bent. Er is evenwel geen aangifteplicht voor blote eigenaars.

Lees meer over de berekening van het buitenlands KI.

Vak 1 en vak 2: algemene gegevens van het vastgoed

In vak 1 kunt u het type vastgoed aangeven: huis/villa, appartement, handelshuis, industrieel gebouw, terrein, etc.

Met vak 2 geeft u de adresgegevens van het pand op. In Spanje of Portugal kan het evenwel voorkomen dat het straatadres verschilt met het officiële adres. Of soms is er zelfs geen officieel adres beschikbaar, wat bijvoorbeeld in Spanje vaak voorkomt. U kunt dan in vak 2b het adres vrij invullen.

Vak 3: Eigendomssituatie

In vak 3 vermeldt u uw eigendomstitel. U dient aan de hand van een breuk uw deel in de volle eigendom te melden. Bijvoorbeeld 1/2, 1/3, etc. Het is aan te raden dat u kijkt naar de verdeling in uw eigendomsakte. Zelfs indien u gehuwd bent in gemeenschap van goederen, dient u nog altijd elks een aangifte in te dienen voor 1/2.

Bij het deel dat geen recht heeft op het gebruik van het goed, meldt u bijvoorbeeld het aandeel in de blote eigendom. Indien uw blote eigendom wordt gewaardeerd op 20% van de volle eigendom, kunt u 1/5 vermelden.

Vak 4: Verkoopwaarde

In dit vak moet u de actuele verkoopwaarde invullen. Deze waarde is de prijs in EUR die u bij verkoop op moment van aangifte normaal gezien zou kunnen krijgen. Met andere woorden: als u vandaag besluit om uw tweede verblijf te verkopen, is de verkoopwaarde de prijs die u onder normale omstandigheden verwacht te ontvangen.

Belangrijk is dat u de verkoopwaarde aangeeft alsof u volle eigenaar bent. U mag de verkoopwaarde niet berekenen op basis van uw aandeel in de volle eigendom. Indien de verkoopwaarde 100.000,00 euro bedraagt, en u bent voor 50% eigenaar, geeft u nog altijd 100.000,00 euro aan.

Indien u onlangs een tweede verblijf in het buitenland heeft gekocht, is dit vak dus eenvoudig in te vullen. U heeft immers een recentelijke verkoopwaarde waarop u zich kunt baseren: de aankoopprijs. Als u evenwel in het verleden heeft gekocht en u kent de huidige verkoopwaarde niet, gaan we verder naar de volgende vakken.

Vak 5: U heeft gebouwd

Hier dient u de opsplitsing te maken tussen de oorspronkelijke verwervingsprijs van de grond exclusief kosten en de kostprijs van de uitgevoerde werken exclusief belastingen (bijvoorbeeld btw). Ook vermeldt u de datum van aankoop en de datum van oplevering.

Als u niet bouwde, gaat u verder naar het volgende vak.

Vak 6: U heeft een tweede verblijf dat u niet heeft gerenoveerd

In dit geval vult u de verwervingsprijs exclusief kosten en de datum van verwerving in. De verwervingsprijs kan de toenmalige aankoopprijs zijn, maar ook de waardering in de nalatenschap of schenking. De fiscus zal dan de waarde herberekenen naar 1975.

Vak 7: U heeft een tweede verblijf dat u heeft gerenoveerd

Wanneer u een tweede verblijf heeft gerenoveerd/verbouwingswerken heeft uitgevoerd, dient u wederom de huidige verkoopwaarde aan te geven. Net zoals bij vak 5 kan dit eventueel op basis van de som van de verwervingsprijs exclusief kosten enerzijds en de kostprijs van de werken exclusief belastingen anderzijds.

Onder renovatie/verbouwingswerken wordt verstaan: werken die een aanzienlijke wijziging van de woning met zich meebrengen en waardoor de waarde stijgt. Volgens de wet: “werken met een vermeerdering van het KI met een bedrag van 50 EUR of meer of ten minste met een bedrag van 15 % van het bestaande KI”.

Vak 8: verkoopwaarde of bruto huuropbrengsten in 1975

Aangezien de laatste schatting in België plaatsvond in 1975, kunt u – indien u over deze informatie beschikt – de verkoopwaarde of het brutohuurinkomen van 1975 aangeven.

Vak 9: materieel en outillage

Dit vak viseert de commerciële en industriële gebouwen waarin machines, toestellen en installaties staan voor de uitoefening van een activiteit. Dit vak is dus niet van toepassing voor residentieel vastgoed.

In geval u dergelijke installaties heeft staan, dient u de investeringswaarde en datum van ingebruikname ervan aan te geven.

Vak 10: oppervlakte terrein

Indien u in vak 1 een terrein heeft aangegeven, dient u hier de oppervlakte in vierkante meters op te geven.

Vak 11 en vak 12: uw persoonlijke gegevens

Tot slot vult u uw persoonlijke gegevens in.

Formulier buitenlands KI samengevat

Kortom:

  • U dient een formulier per buitenlands onroerend goed in te vullen: als u een deel heeft in twee eigendommen, vult u twee formulieren in.
  • U geeft telkens in een breuk aan wat uw deel is in de volle eigendom, bijvoorbeeld 1/2, 1/3.
  • De actuele verkoopwaarde is gebaseerd op de volle eigendom, ook al bent u bijvoorbeeld maar 1/3 eigenaar.
  • Als blote eigenaar moet u dit formulier niet invullen.

Ook in het land waarin uw eigendom gelegen is, zal u mogelijks lokale belastingen betalen. Hier vindt u alvast een overzicht voor Spanje, Frankrijk en Portugal.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands