Boetes op de niet-aangifte buitenlands vastgoed

Op 12 oktober 2023 publiceerde het Belgisch Staatsblad boetes op het niet-aangeven of niet-tijdig aangeven van de verwerving of vervreemding van buitenlands vastgoed. Daarom bespreken we de boetes op het buitenlands KI.

De aangifte van uw vastgoed in het buitenland

U dient elke verwerving of vervreemding van vastgoed in het buitenland, alsook de eventuele verbouwing ervan, aan te geven bij de Belgische fiscus. Voor bijvoorbeeld een aankoop heeft u vier maanden de tijd.

Concreet dient u de ‘actuele normale verkoopwaarde’ te vermelden in de aangifte. U kunt dus bij aankoop de koopprijs invullen en bij een erfenis of schenking de verwervingswaarde zoals vermeld in de akte. Voor Spanje is dat de fiscale referentiewaarde.

Daarna berekent de fiscus de verkoopwaarde om naar de waarde ervan in 1975. Op dit bedrag nemen we 5,30% om het finale KI te bekomen.

Elke vorm van eigendomsrecht dient u aan te geven, uitgezonderd de blote eigendom. Als koppel doet elke partner op basis van de eigendomsverdeling (bijvoorbeeld 50/50) een individuele aangifte voor het volledige bedrag.

U vindt meer informatie over de aangifteplicht op de website van de FOD Financiën.

Hier vindt u meer informatie over hoe u de aangifte zelf kan indienen.

Boetes buitenlands KI

De onderstaande boetes zijn van kracht. Bij de niet-aangifte of niet-tijdige aangifte van de verwerving (bijvoorbeeld een aankoop of erfenis) en/of vervreemding (bijvoorbeeld verkoop of schenking) van een buitenlands onroerend goed met een KI kleiner dan 745 euro, riskeert u een boete van 1.000 euro. Voor vastgoed met een buitenlands KI vanaf 745 euro tot 2500 euro is de boete 2.000 euro. Tot slot is de boete 3.000 euro voor vastgoed met een buitenlands KI boven 2.500 EUR.

U riskeert een boete per perceel. Let dus ook zeker op de aangifte van gronden.

Automatische gegevensuitwisseling

De Belgische overheid is dankzij de automatische gegevensuitwisseling tussen EU-landen op de hoogte van uw eigendommen in het buitenland. Niet-aangeven heeft dus geen zin.

Heeft u vragen over de aan- of verkoop van uw vastgoed in Spanje? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands