Verhuren met een vennootschap in Portugal

Ook in Portugal kunt u vastgoed kopen met een Belgische vennootschap. Dit artikel zal u meer uitleg geven over de belastingen op verhuren met een vennootschap in Portugal.

Uw Belgische vennootschap heeft een economische activiteit in Portugal

Wanneer uw Belgische vennootschap een commerciële, industriële of landbouwactiviteit in Portugal exploiteert, worden de inkomsten belast in de Portuguese vennootschapsbelasting. Ook de eventuele verhuuropbrengsten van vastgoed. Uw vennootschap heeft dan immers een vaste inrichting in Portugal. Het tarief bedraagt 21% op de netto huurinkomsten. Op de eerste 15.000 euro belastbare winst betaalt u echter 17%.

Daarnaast is er een bijkomende gemeentelijke heffing van 1,5% (derrama municipal). Voor ondernemingen met een belastbare winst groter dan 1,5 miljoen euro zijn er tevens heffingen tussen 3% en 9%.

Uw Belgische vennootschap verhuurt enkel vastgoed in Portugal

Indien uw Belgische vennootschap enkel vastgoed verhuurt, is er in de regel geen sprake van een vaste inrichting. Bijvoorbeeld: uw vennootschap verhuurt residentieel vastgoed. In dat geval is de belasting der niet-inwoners van toepassing en geldt er een algemeen tarief van 25%.

Is uw huurder een Portuguese firma of verplicht om een boekhouding in Portugal te voeren? Dan dient de huurder in principe roerende voorheffing af te houden van 25% van de betaalde huur.

Als u van plan bent om regelmatig te verhuren via vakantieverhuur, is het vereenvoudigd regime (B) in de personenbelasting een interessant alternatief.

U woont persoonlijk in Portugal?

Indien u als zaakvoerder ook woonachtig bent in Portugal, zijn er mogelijks ook fiscale implicaties voor uw Belgische vennootschap. Wanneer de werkelijke leiding zich in Portugal bevindt, kan uw Belgische vennootschap indirect worden bezien als een Portuguese fiscale resident. In dat geval worden de huurinkomsten belast krachtens de Portuguese vennootschapsbelasting.

Lees meer over emigreren naar Portugal.

Zoals hierboven vermeld, is het algemeen tarief dan 22,5% (21% + 1,5%) op de belastbare netto inkomsten. Van de huurinkomsten mag u bijvoorbeeld onderhouds- en herstellingskosten, de gemeentelijke IMI, en eventuele specifieke kosten met betrekking tot werken aftrekken. Daarnaast mag u de belastbare winst verminderen met de afschrijvingen (exclusief grond).

Belastingen op verhuren met een vennootschap in Portugal: btw

Verhuren in Portugal is in principe vrijgesteld van btw. Er is echter een uitzondering voor vakantieverhuur. In geval van vakantiehuur (waarbij u bepaalde hoteldiensten aanbiedt) heeft u een btw-nummer nodig. U rekent klanten 6% btw aan. Het nadeel van de btw-verplichting is de bijkomende administratie. Het voordeel is dan weer dat u geniet van een btw-aftrek voor uw eigen kosten.

Wanneer uw inkomsten evenwel lager zijn dan 10.000 euro per jaar, is er een btw-vrijstelling.

Vermogensbelasting in Portugal

Ook vennootschappen betalen vermogensbelasting of AIMi in Portugal. In tegenstelling tot particulieren kunnen vennootschappen niet genieten van bepaalde vrijstellingen. Het tarief is evenwel lager: 0,4%. De fiscus waardeert het vastgoed op basis van de kadastrale waarde (Valor Patrimonial Tributário).

Hier vindt u meer informatie over de vermogensbelasting in Portugal.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands