Emigreren naar Portugal: 2 stappen

Als Belg kunt u gedurende 90 dagen verblijven in Portugal zonder aan enige verplichting te voldoen. Nadat u er langer dan 90 doorlopende dagen verblijft, zult u officieel moeten emigreren naar Portugal. Dit artikel zal toelichten welke stappen u moet ondernemen.

Stap 1: Registratie bij uw gemeente

Wanneer de termijn van 90 dagen is verstreken, heeft u 30 dagen tijd om uzelf en uw gezin aan te melden bij de gemeente. U heeft hiervoor een geldige identiteitskaart nodig.

Daarnaast moet u zich registreren als zelfstandige of werknemer. Een andere optie is aantonen dat u over voldoende financiële middelen beschikt om in Portugal langdurig te kunnen verblijven.

Ook heeft u een ziekteverzekering nodig. Zelfstandigen moeten zich hiervoor aanmelden bij het Instituto da Solidariedade e da Segurança Social. Bij werknemers zorgt de werkgever voor de registratie. Belgische gepensioneerden kunnen vrij gebruikmaken van de Portuguese ziekenzorg (Servico Nacional de Saude) met het formulier S1.

Daarnaast zijn er private vormen van ziekteverzekering. Denk bijvoorbeeld aan Allianz, Bupa Global en Cigna Global.

Na registratie bij de gemeente ontvangt u een attest. Dit attest is 5 jaar geldig.

Stap 2: De verblijfsvergunning aanvragen

Nadat u vijf jaar onafgebroken heeft gewoond in Portugal, dient u zich te wenden tot de Portuguese immigratiedienst (SEF). U heeft hiervoor de volgende documenten nodig:

  • uw attest van de gemeente;
  • geldige identiteitskaart;
  • twee pasfoto’s;
  • bewijs van woonst.

Na registratie krijgt u een tijdelijke verblijfsvergunning. U kunt uw verblijfsvergunning echter onbeperkt verlengen.

Voor EU-burgers is deze stap een formaliteit.

Wat met fiscale residentie?

Emigreren naar Portugal heeft gevolgen op uw belastingen. Wanneer u naar Portugal verhuist, wordt u er fiscaal resident. Dit betekent dat Portugal u op uw wereldwijd inkomen gaat belasten.

U bent volgens de Portugese wetgeving fiscaal resident als u langer dan 183 dagen per jaar in Portugal woont. Hier vindt u meer informatie over de criteria van fiscale residentie.

Portugal heeft tot op heden een gunstig belastingregime voor buitenlandse pensioenen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands