Wanneer ben ik fiscaal inwoner van Portugal?

Vaak speelt bij een eventuele emigratie naar Portugal het fiscale luik een belangrijke rol. Via het zogenaamde “NHR-statuut” zijn er immers gedurende de eerste tien jaar aanzienlijke voordelen voor gepensioneerden en bepaalde categorieën van beroepen. Daarom vindt u in deze bijdrage de drie voornaamste regels om als fiscaal inwoner van Portugal te worden beschouwd.

1. De 183-dagen regel

Volgens de Portuguese interne wetgeving bent u fiscaal inwoner van Portugal als u langer dan 183 dagen in een 12-maanden periode in Portugal verblijft. Dit verblijf hoeft niet aaneensluitend te zijn.

Een voorbeeld. Op 1 mei 2021 arriveert u in Portugal. De 12-maanden periode geldt dan van 1 mei 2021 tot en met 1 mei 2022. Als u binnen deze periode langer dan 183 dagen in Portugal verblijft, bent u voor de Portuguese wet fiscaal inwoner. In dat geval bent u fiscaal inwoner vanaf de eerste dag van uw aankomst, namelijk vanaf 1 mei 2021.

Voor de volgende jaren blijft u fiscaal inwoner in Portugal zolang u langer dan 183 dagen op het grondgebied verblijft.

Zowel volledige als onvolledige dagen tellen mee, inclusief overnachting.

2. De intentie om u permanent in Portugal te vestigen

Ook kunt u als fiscaal inwoner van Portugal worden beschouwd indien uit de omstandigheden blijkt dat u de intentie heeft om uw duurzame woonplaats in Portugal te vestigen. Dit wordt bekeken op basis van feitelijkheden. Zo wordt er gekeken naar uw bron van inkomsten (werken in Portugal), de plaats waar uw gezin zich vestigt, bijvoorbeeld uw kinderen gaan er naar school, uw enige woning bevindt zich in Portugal etc.

Hierbij speelt het aantal dagen effectief verblijf geen rol. U hoeft dus niet 183 dagen in een 12-maanden periode in Portugal te verblijven als uit de feitelijke situatie blijkt dat u de intentie heeft om duurzaam in Portugal te wonen. U bent dan resident vanaf het moment van uw eerste aankomst.

Een voorbeeld. U arriveert in Portugal op 1 mei 2021. U start hier een zaak samen met uw partner. Uw minderjarige kinderen gaan in Portgal naar school. Echter keert u regelmatig terug naar België zodat u gedurende de eerste 12 maanden nog geen 183 dagen in Portugal verbleef. Uit de feiten blijkt echter dat u de intentie heeft om duurzaam in Portugal te verblijven. Portugal beschouwt u dan als fiscaal inwoner vanaf 1 mei 2021.

Lees meer over emigreren naar Portugal.

3. Fiscaal inwoner onder het NHR-stelsel

Onder het NHR-statuut (non-habitual resident) kunt u als buitenlander resident worden in Portugal en gedurende een periode van 10 jaar genieten van een fiscaal gunstregime. Naast één van de bovenstaande voorwaarden (183 dagen of duurzaam verblijf) zijn er twee bijkomende vereisten om te voldoen aan het NHR-statuut. U mag niet in de voorbije 5 jaar fiscaal inwoner van Portugal zijn geweest. En ook dient u zich voor 31 maart van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin u fiscaal inwoner bent geworden, aan te melden voor het NHR-statuut bij het Portal das Finanças.

Hier vindt u meer uitleg over het NHR-statuut voor gepensioneerden.

Let op: het gunstregime wordt afgeschaft. Wie na 31 december 2023 verhuist naar Portugal, kan geen beroep meer doen op het NHR-regime. Wie voor 31 december 2023 verhuist en aan de voorwaarden voldoet, kan nog tot 31 maart 2024 een aanvraag voor het gunstregime indienen.

Gevolgen van fiscaal inwonerschap in Portugal?

Vanaf u fiscaal inwoner bent, betaalt u personenbelasting volgens de lokale wetgeving. Dit betekent dat Portugal u belast op basis van uw wereldwijde inkomen en vermogen. Hierbij houdt u ook rekening met de toepasselijke dubbelbelastingverdragen. Bepaalde inkomstencategorieën blijven immers belast in België. Denk bijvoorbeeld aan een ambtenarenpensioen.

Heeft u vragen over investeren in Portugal? Of overweegt u om te emigreren? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands