Nalatenschap in Spanje: welke documenten heb ik nodig?

In een vorig artikel over erven in Spanje lichtten we het verloop van een afwikkeling van een erfenis toe. In dit artikel zullen we een praktische toelichting geven welke documenten die u dient te verzamelen voor een nalatenschap in Spanje volgens de reglementering van de Spaanse Dirección General de los Registros y el Notariado (soortgelijk aan de Nationale Kamer van Notarissen).

Akte van overlijden

Om voor een Spaanse notaris te kunnen bewijzen dat de erflater overleden is, heeft u de akte van overlijden nodig. Bovendien moet u het document beëdigd laten vertalen en te voorzien van een apostille. Als alternatief kunt u een internationale overlijdensakte aanvragen. Hiermee bespaart u vertaal- en legalisatiekosten.

U kunt de akte van overlijden opvragen bij de gemeente waar de erflater is overleden.

Hier vindt u meer info over de overlijdensakte.

Er is een testament

Indien de erflater een testament opmaakte, dient u ook het testament voor te leggen aan de notaris in Spanje. Wederom is het belangrijk dat u het testament beëdigd laat vertalen en voorziet van een apostille. Daarnaast dient u een afschrift te bekomen uit het Belgische Centraal Register van Testamenten waaruit blijkt dat dit het laatste testament is van de erflater. Dit afschrift dient eveneens beëdigd vertaald te worden.

Als de erflater een Spaans testament heeft, zal de afwikkeling sneller verlopen. U heeft dan uiteraard geen vertaling of apostille nodig. Let wel op dat u het originele testament meeneemt. U vindt het meest recentste Spaanse testament in het Spaanse testamentenregister (Registro de Últimas Voluntades). Vergeet bovendien het uittreksel van het register niet toe te voegen.

Lees meer over een Spaans testament voor niet-residenten.

Er is geen testament: Europese erfrechtverklaring

Indien er geen testament voorhanden is, wordt de erfopvolging vastgesteld via de Europese erfrechtverklaring. Hiermee kunt u aantonen dat u erfgenaam bent van het Spaanse luik van de nalatenschap. Een Europese erfrechtverklaring wordt opgemaakt door een Belgische notaris. Spaanse notariaten vragen doorgaans een beëdigde vertaling van een Europese erfrechtverklaring.

In praktijk aanvaardt men ook akte of attest van erfopvolging. U dient dit document dan te vertalen naar het Spaans en te voorzien van een apostille.

Documenten in verband met de activa en passiva in de nalatenschap

Het is evident dat u de bestanddelen van de nalatenschap kan aantonen. Doorgaans betreft het de notariële akte van een eigendom in Spanje. Daarnaast zullen er ook Spaanse bankrekeningen zijn. De actuele en fiscaal aanvaarde waarde van het Spaanse vastgoed kunnen wij voor u opvragen.

Afschrift van de gemeentebelasting (enkel bij vastgoed)

Dit is enkel nodig indien u Spaans vastgoed erft. Aan de hand van de afrekening van de jaarlijkse gemeentebelasting kunt u de fiscale waarde van de woning bepalen. Op basis hiervan worden de erfbelasting en plusvalia muncipal belasting berekend.

NIE-nummer

Vooraleer u naar de notaris in Spanje kunt gaan, heeft u een NIE-nummer nodig. Dit is een onder andere een identificatienummer voor de Spaanse belastingen. Zonder NIE-nummer kan de notaris de overdracht niet regelen. U kunt een NIE-nummer aanvragen in het Spaanse Consulaat te Brussel of in een lokaal politiekantoor in Spanje.

Hier vindt u meer informatie over het aanvragen van een NIE-nummer.

Praktische afwikkeling van nalatenschap in Spanje

Wanneer u alle documenten heeft verzameld, kunt u naar de Spaanse notaris. Nadat u de verschuldigde erfbelasting en plusvalia muncipal heeft betaald, worden uw eigendomstitels opgemaakt en ingeschreven.

Confianz kan u bijstaan met de afwikkeling van de nalatenschap in Spanje. Met een notariële volmacht kunnen wij u bovendien vertegenwoordigen in Spanje en de overdracht volledig afhandelen.

Laatste update: januari 2021.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands