plusvalía

Plusvalía: gemeentelijke belasting bij de overdracht van vastgoed

Als u een Spaanse woning verkoopt, zal u plusvalía municipal betalen. De plusvalía is een gemeentelijke meerwaardebelasting op de overdracht van onroerend goed. In tegenstelling tot de nationale meerwaardebelasting, is de gemeentelijke meerwaardebelasting niet gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde meerwaarde.

Lees meer over de nationale meerwaardebelasting.

Hoe wordt de plusvalía berekend?

De kadastrale waarde op moment van uw aankoop is de basis voor de berekening. Na aankoop wordt de kadastrale waarde jaarlijks verhoogd. Onderstaande formule geeft een illustratie:

kadastrale waarde * percentage waardestijging * aantal jaren bezit * tarief.

Het percentage en het tarief worden autonoom bepaald door de gemeente.

Uiteindelijk betaalt u belasting op het verschil tussen huidige en de initiële kadastrale waarde, ongeacht de werkelijke waardestijging. Dus: hoe langer u uw vastgoed bezit, hoe hoger de belastbare basis en de uiteindelijk te betalen belasting.

Als u verkoopt met minwaarde, en dus verlies lijdt, betaalt u sinds 2017 geen plusvalía meer. Als u recentelijk vastgoed in Spanje heeft verkocht, kunt u de gemeentelijke belasting zelfs terugvorderen. In de meeste gevallen bedraagt de belasting slechts een klein bedrag, waardoor het niet de moeite loont om actie te ondernemen.

Update november 2019: In een uitspraak heeft het Spaans Grondwettelijk Hof beslist dat er sprake is van onteigening als de werkelijke meerwaarde lager is dan de plusvalia muncipal. Door de berekeningswijze van de belasting kan het voorkomen dat de kadastrale meerwaarde hoger is dan de werkelijke meerwaarde. In de zaak bedroeg de werkelijke meerwaarde 3.473,90 euro, terwijl de kadastrale meerwaarde resulteerde in 17.800,12 euro. De belastingaanslag bedroeg 3.560,02 euro… Volgens het Hof is dit dus vanaf heden onteigening.

Vrijstellingen

Zoals hierboven besproken, geldt de gemeentelijke belasting in principe voor elke overdracht van onroerend goed. Zo zal de plusvalía ook gelden voor erfenissen en schenkingen. Er bestaan echter wel een aantal vrijstellingen. Een voor de praktijk belangrijke vrijstelling is van toepassing als het vastgoed wordt overgedragen tussen echtgenoten, zoals bijvoorbeeld tijdens een echtscheiding.

Lees meer over de belasting bij het einde van een mede-eigendom. 

Wie betaalt de plusvalía?

In principe betaalt de verkoper deze belasting. Er kan worden overeengekomen dat de koper de belasting overneemt. Partijen hebben 30 dagen na verkoop de tijd om de belasting te voldoen. Ingeval dat een verkoper niet-resident de belasting niet zou betalen, kan de gemeente het verschuldigde bedrag verhalen op de koper. Het komt dan ook voor dat de koper de gemeentebelasting afhoudt van de verkoopprijs.

Besluit

De plusvalía is moeilijk te berekenen omdat de belasting is gebaseerd op criteria van de gemeente. Als u wil weten hoeveel plusvalía u bent verschuldigd, kan u naar het lokale gemeentehuis gaan om de belasting te laten berekenen.

Wenst u meer informatie over kopen in Spanje? Confianz organiseert gratis infosessies

Dit bericht delen?

Glenn Janssens

Glenn Janssens is gespecialiseerd in het begeleiden van vastgoedtransacties in Spanje, Portugal en Frankrijk.

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.