Erven in Catalonië: belastingen

Wanneer Belgen of Nederlanders onroerend goed erven in Catalonië, zijn zij Spaanse erfbelasting verschuldigd. De Spaanse nationale wetgeving regelt zowel de erfbelasting als de schenkbelasting, maar de verschillende autonome regio’s kunnen hiervan afwijken. Zo heeft de regio Catalonië haar eigen invulling. Dit artikel zal meer toelichting geven over de belastingen op erven in Catalonië.

Lees meer over successierechten in de andere Spaanse regio’s.

De waardebepaling van het onroerend goed

Bij een nalatenschap dient u eerst de waarde van het vastgoed te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van de fiscale waarde.

De fiscale waarde is de minimaal aanvaardbare waarde van een onroerend goed voor de Spaanse fiscus. Hierdoor kunnen belastingplichtigen geen te lage waarde aangeven bij de aankoop van vastgoed om registratierechten te vermijden. Dit systeem is vergelijkbaar met de controleschatting in België en wordt ook gebruikt bij de waardering van nalatenschappen in Spanje.

Deze fiscale waarde gebruiken we voor de waardebepaling van het vastgoed in de nalatenschap. Wij kunnen de fiscale waarde voor u opvragen.

Concreet: u erft een appartement en de makelaar schat de marktwaarde op 190.000 euro. De fiscale waarde is evenwel slechts 118.000 euro. Dan wordt het appartement aangegeven in de nalatenschapsakte aan 120.000 euro.

Wat met de aangifte van nalatenschap van Spaans vastgoed voor de Vlaamse erfbelasting?

Verminderingen in de erfbelasting

Eens de waarde van nalatenschap vastligt, worden de verminderingen toegepast. Deze verminderingen verschillen naargelang de leeftijd van de erfgenaam en de relatie met de erflater. Zo is er bijvoorbeeld voor een kind boven de 21 jaar een vermindering van 100.000 euro. Daarnaast zijn er nog verminderingen voor mensen met een beperking en ouderen. De verminderingen zijn per erfgenaam.

Een voorbeeld. U erft samen met uw broer een appartement in Catalonië van uw moeder. De fiscale waarde van het appartement bedraagt 120.000 euro. Daarnaast zijn er nog banktegoeden in Spanje ter waarde van 20.000 euro. De totale waarde van de Spaanse nalatenschap is 140.000 euro.

U heeft dan beide recht op 70.000 euro. U komt evenwel in aanmerking voor een vermindering van 100.000 euro per erfgenaam. Dit betekent dat u geen erfbelasting hoeft te betalen, aangezien de belastbare basis 0 euro is.

Wanneer de totale waarde van nalatenschap bijvoorbeeld 500.000 euro bedraagt, erft u beiden 250.000 euro. U heeft dan ook recht op een vermindering van 100.000 euro, zodat de tarieven zullen worden toegepast op een bedrag van 150.000 euro.

Erven in Catalonië: de tarieven

De tarieven in Catalonië starten van 7% tot de eerste 50.000 euro en gaan tot 32% vanaf 800.000 euro. In het vorige voorbeeld van de nalatenschap van 500.000 euro, waarbij u samen met uw broer elk 250.000 erft, wordt de belasting dan als volgt berekend.

Waarde nalatenschap per persoon: 250.000 euro
Toepasselijke vermindering: – 100.0000 euro
Belastbare basis = 150.000 euro
Schijf I van 7% tot 50.000 euro= 3.500 euro
Schijf II van 11% tot 150.000 euro = 11.000 euro ((150.000 euro – 50.000) euro * 7%)

De totale erfbelasting bedraagt in dit voorbeeld dan 14.500 euro.

Hier vindt u meer uitgebreide informatie over de aangifte van nalatenschap in Spanje.

Andere belastingen en kosten

Naast de erfbelasting zullen de erfgenamen tevens de plusvalia muncipal betalen. Dit is een gemeentelijke meerwaardebelasting op de kadastrale meerwaarde.

Lees meer over de plusvalia muncipal.

Ook zijn er kosten verbonden aan de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje. Denk aan notaris- en registerkosten, administratieve kosten, volmachten, vertalingen, etc.

Lees meer over de stappen bij de afwikkeling van een nalatenschap in Spanje.

Erfbelasting in België?

De totale waarde van de nalatenschap zal daarnaast ook nog worden belast in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Dit betreft niet alleen de Belgische goederen in de nalatenschap, maar ook de Spaanse. De Vlaamse erfbelasting voorziet evenwel in een vermindering van de in Spanje betaalde erfbelasting.

Lees meer over de erfbelasting in Vlaanderen en Spanje.

Update: 08/2022


Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands