Een tweede verblijf kopen op naam van de kinderen: impact op Vlaamse registratierechten

In het kader van successieplanning is het doorgaans interessant om een tweede verblijf te kopen op naam van de kinderen. Dit kan een gesplitste aankoop (vruchtgebruik – naakte eigendom), maar ook een mede-eigendom of zelfs een volledige eigendom zijn.

Sinds 1 juli 2018 is het tarief van de Vlaamse registratierechten (thans het verkooprecht) van 10% verlaagd naar 7% voor de aankoop van de gezinswoning. Een aankoop in het buitenland op naam van de kinderen kan evenwel een impact hebben op de te betalen registratierechten.

Een praktijkvoorbeeld

Stel dat u een tweede verblijf in Spanje wenst te kopen. Om later erfbelasting te vermijden, overweegt u om deze Spaanse woning te kopen op naam van de kinderen. Uw kinderen wonen echter nog thuis, zitten tijdens hun studies op kot, of huren tijdelijk. Zij bezitten dus nog geen onroerend goed.

Als uw kinderen een eigen woning wensen te kopen, zullen zij in aanmerking komen voor het verminderde registratierecht van 6%. Indien uw kinderen voor de geheelheid van volle eigendom een woning aankopen in Vlaanderen om er hun hoofdverblijf te vestigen, hebben zij immers recht op dit verminderd tarief.

Waarom eerst buitenlands vastgoed schenken?

Voorwaarden voor het verminderd tarief

De eerste voorwaarde is dat uw kind de woning koopt om er zijn of haar hoofdverblijfplaats te vestigen. De koper moet zich binnen twee jaar na akte zich inschrijven in het bevolkingsregister.

Een belangrijke voorwaarde is dat uw kinderen op datum van de koopakte nog niet voor de geheelheid volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond, ongeacht de locatie hiervan. Dit betekent dat uw kind geen 100% van de volle eigendom mag bezitten van een onroerend goed, ook al is het buitenlands vastgoed.

Deze regeling kan een successieplanning in de weg staan. Als uw kind bij de aankoop van de eerste eigen woning in België gebruik wenst te maken van het verminderd registratierecht, mag hij of zij niet de volledige volle eigendom bezitten van uw tweede verblijf in het buitenland.

U kunt dan afwachten met kopen tot uw kinderen reeds gesetteld zijn of beroep doen op een alternatief.

Alternatieven

Andere constructies zijn zeker mogelijk. Denk aan een mede-eigendom of een gesplitste aankoop. Deze constructies verhinderen het recht op het verminderd registratierecht in principe niet.

Lees meer over successieplanning bij aankoop van een tweede verblijf.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands