Betaal ik Brusselse erfbelasting op vastgoed in Spanje?

Als inwoner van het Brussels Gewest betalen de erfgenamen erfbelasting op de wereldwijde nalatenschap. Dit betekent dat u ook Brusselse erfbelasting betaalt op een erfenis uit Spanje. Dit artikel bespreekt de Brusselse erfbelasting op buitenlands vastgoed.

Brusselse erfbelasting op uw wereldwijd inkomen

De wereldwijde nalatenschap wordt in de Brusselse nalatenschap belast. Er wordt dus gekeken naar het vermogen in België, maar ook naar het vermogen van de erflater in het buitenland.

Een voorbeeld. Uw overleden vader was inwoner van Etterbeek. Hij laat twee kinderen en geen partner na. De nalatenschap bestaat uit een woning in Etterbeek met een waarde van 600.000 euro, een tweede verblijf aan de Belgische kust met waarde van 400.000 euro en een woning in Spanje met waarde van 350.000 euro. Daarnaast had hij nog een roerend vermogen van 250.000 euro. De totale belastbare basis voor de erfbelasting is dan 1600.000 euro. Aangezien er twee kinderen zijn, bedraagt de belastbare basis per persoon 800.000 euro. Op het aandeel exclusief de gezinswoning en verminderd met de vrijstelling van 15.000 euro worden de progressieve standaardtarieven van 3 – 30% (tarief 30% boven 500.000 euro) op toegepast. Concreet betaalt u dus ook Brusselse erfbelasting op vastgoed in Spanje. In dit voorbeeld 24%.

Wat met de Spaanse erfbelasting?

De Spaanse erfbelasting is van toepassing indien u als erfgenaam inwoner bent van Spanje of als u activa erft in Spanje. Indien u als inwoner van Brussel Spaans vastgoed erft, betaalt u eveneens erfbelasting in Spanje op het Spaanse vastgoed. Er is immers geen dubbelbelastingverdrag wat betreft successie- en schenkingsrechten tussen België en Spanje.

Hier vindt u meer informatie over de aangifte van nalatenschap in Spanje.

De Belgische regelgeving voorziet echter wel om de Brusselse erfbelasting te verminderen met de in Spanje betaalde erfbelasting. U betaalt dus finaal geen dubbele belasting. Maar momenteel voorzien verschillende Spaanse regio’s zeer hoge vrijstellingen in de erfbelasting voor de rechte lijn en langstlevende partner, zodat de vermindering in België niet gebruikt zal worden. Zie bijvoorbeeld de erfbelasting in:

Ook de schenkbelasting werd in deze regio’s aanzienlijk verminderd of zelfs feitelijk afgeschaft.

Is successieplanning dan nog wel nuttig?

Ook al betaalt u momenteel quasi geen erfbelasting in Spanje, er is nog steeds de hoge Brusselse erfbelasting. Successieplanning met betrekking tot Spaans vastgoed kan daarom zeer nuttig zijn. U kan via het Spaanse vastgoed immers erfbelasting in Brussel besparen. Denk bijvoorbeeld aan een gesplitste aankoop in Spanje of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.

Besluit

De aankoop van een woning in Spanje is een ideaal moment om na te denken over successieplanning. Dergelijke planning heeft evenwel niet de bedoeling om de Spaanse erfbelasting te verminderen, maar wel om de hoger Brusselse erfbelasting te vermijden. Een woning in Spanje wordt immers ook belast in de Brusselse erfbelasting.

Heeft u vragen over de aankoop van een woning in Spanje? Confianz behartigt uw belangen en staat u bij met de volledige juridische afhandeling van uw investering in Spanje. We kunnen u ook bijstaan met de afwikkeling van een erfenis of schenking in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands