Nieuwe aangiftetermijn voor uw Spaanse huurinkomsten

De Spaanse fiscus heeft de aangiftetermijn voor huurinkomsten gewijzigd.

Pro memorie: modelo 210

Bij de aangifte voor niet-inwoners wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verhuurde periode en de niet-verhuurde periode.

Tot vóór kalenderjaar 2024 bestond dit onderscheid uit een kwartaalaangifte modelo 210 voor elke verhuurde periode en een jaaraangifte voor de niet-verhuurde periode.

Als u verhuurde in januari 2023 en augustus 2023, moest u aangifte doen tussen 01 en 20 april 2023 voor de inkomsten in januari 2023 en tussen 01 en 20 oktober 2023 voor de inkomsten van augustus 2023.

Voor de niet-verhuurde periode werd u belast op basis van de kadastrale waarde van uw woning. Dit was telkens voor 31 december van het volgende jaar. Voor de niet-verhuurde periode in 2023 doet u dus aangifte, eveneens via ‘modelo 210, voor 31 december 2024.

Dit systeem werd gewijzigd vanaf 2024.

Hier vindt u meer informatie over modelo 210.

Nieuwe aangiftetermijn voor huurinkomsten

Voor huurinkomsten gerealiseerd vanaf 1 januari 2024 geldt er nu een jaarlijkse aangifte tussen 01 januari en 20 januari in het volgende kalenderjaar. Het formulier is nog steeds modelo 210.

Indien u in 2024 verhuurt, geldt dus de aangifteperiode van 01 januari – 20 januari 2025.

Aangiftetermijn voor niet-verhuurde periode

De jaarlijkse aangifte voor de niet-verhuurde periode, op basis van de kadastrale waarde, blijft hetzelfde, voor 31 december. Stel dat u het hele jaar 2023 niet heeft verhuurd, dient u een aangifte modelo 210‘ in te dienen voor 31 december 2024.

Hier vindt u meer informatie over de berekenigswijze van de Spaanse belastingen op huurinkomsten.

Besluit

Het is een goede zaak dat er minder aangiftes noodzakelijk zullen zijn. Dit bespaart de belastingplichtige extra rompslomp en erelonen aan gestoria. Echter is de termijn ongelukkig, omdat de aangifteperiode natuurlijk in de Spaanse kerstvakantie valt.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands