Erfbelasting en schenkbelasting in Costa Blanca gaan omlaag

Op vrijdag 21 juli 2023 kondigde de Valenciaanse regering aan om de erfbelasting en de schenkbelasting aanzienlijk te verminderen met terugwerkende kracht. Hierdoor wordt schenken in de Costa Blanca aanzienlijk interessanter.

99% vermindering van de te betalen belasting

Concreet zal er een vermindering zijn van de erfbelasting en schenkbelasting met 99% procent voor erfgenamen en begunstigden in de rechte lijn. Denk aan ouders, echtgenoten en kinderen. Dit is gelijkaardig aan de regelgeving in Andalusië.

Inwerkingtreding

Het doel is om de vermindering te laten ingaan met terugwerkende kracht vanaf 28 mei 2023.

Gevolgen van de verlaagde erfbelasting en schenkbelasting

De wetgeving werd nog niet gestemd, maar op basis van het persbericht betekent deze vermindering dat er een afschaffing van (of verwaarloosbare) erf- en schenkbelasting komt voor eigenaars van een verblijf in de Costa Blanca.

In geval van een erfenis met Spaans vastgoed blijft er voor erflaters woonachtig in Vlaanderen de Vlaamse erfbelasting gelden. De erfgenamen betalen dan nog steeds Vlaamse erfbelasting op de woning in Spanje. De Spaanse erfbelasting wordt verwaarloosbaar.

Hier vindt u meer informatie over de Vlaamse aangifte van erfbelasting met Spaans vastgoed.

In geval van een schenking van Spaans vastgoed, is er geen Vlaamse erfbelasting, noch Vlaamse schenkbelasting. De Spaanse schenkbelasting wordt voor begunstigden in de rechte lijn verminderd met 99%. Naast de schenkbelasting is er nog wel mogelijks een Spaanse meerwaardebelasting te betalen, maar indien u snel genoeg na aankoop schenkt, is ook deze belasting verwaarloosbaar. Dit betekent dat uw tweede verblijf in Spanje schenken bijzonder interessant wordt.

Hier vindt u meer informatie over schenken in Spanje.

Let op: deze informatie werd gebaseerd op het persbericht van 21 juli 2023. De effectieve wetgeving kan andere elementen bevatten.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands