Nieuwe vrijstelling erfbelasting in Andalusië

De nieuwe regering van de Comunidad Andalusía heeft met haar beslissing van 26 januari 2019 het plan aangevat om de erfbelasting in Andalusië de facto af te schaffen voor bepaalde categoriën van erfgenamen. De reeds gunstige erfbelasting in Andalusië wordt hiermee nog gunstiger. Dit artikel licht de nieuwe regelgeving toe.

Erfbelasting in Andalusië

De erfbelasting in Spanje wordt gezamelijk geregeld door de Spaanse nationale overheid en de Spaanse autonome regio’s. Zo kunnen de regio’s beslissen over belastingvrije minima, bepaalde aftrekken en verminderingen etc.

In Andalusië is de erfbelasting voor erfgenamen in de eerste lijn en eerste graad sowieso reeds zeer gunstig. Het belastingvrij minimum bedraagt voor hen 1.000.000 euro per erfgenaam op voorwaarde dat de erfgenaam minder dan 1.000.000 euro bezit. Wanneer u dus minder dan 1.000.000 euro erft in Andalusië, betaalt u geen erfbelasting.

Daarnaast geldt er een vermindering van 99,99% op de gezinswoning, mocht de erflater Spaans resident zijn.

Lees meer over de successierechten in Spanje.

Hier vindt u uitgebreide informatie over de aangifte van nalatenschap.

Beslissing van 26 januari 2019

Er komt een bijkomende vermindering van 99% op het bedrag dat het belastingvrije minimum overschrijdt. Dit betekent dat de belastbare basis met 99% procent vermindert. Als u bijvoorbeeld 1.100.000 euro erft, bestaat de belastbare basis uit 1.000 euro (1% van 100.000 euro). Bovendien geldt deze regeling voor de grootouders, de ouders, de kinderen, de langstlevende (geregistreerde) partner of echtgenoot. In praktijk zullen zij doorgaans dus geen erfbelasting meer betalen.

Inwerkingtreding voorzien in 2019

Het regionale parlement heeft de beslissing ondertussen bevestigd. De nieuwe maatregel trad in werking op 11 april 2019.

Geen belastingen bij een nalatenschap in Spanje?

Helaas is – ondanks deze belastingvermindering – erven in Spanje niet belastingvrij. De voornaamste belastingkost is immers de plusvalia muncipal.

De plusvalia muncipal is een gemeentelijke overdrachtbelasting op onroerende goederen. Hoe langer de erflater eigenaar was van het onroerend goed, hoe hoger de belasting zal zijn.

Lees meer over de plusvalia muncipal.

Ook telt het vermogen in Spanje mee voor de Vlaamse erfbelasting indien de erflater op moment van overlijden woonachtig was in Vlaanderen. Een Spaans onroerend goed wordt dan opgenomen in de onroerende boedel, wat impact heeft op het toepasselijke tarief. U kunt de in Spanje betaalde erfbelasting wel verminderen van de Vlaamse erfbelasting.

Lees meer over de erfbelasting in Vlaanderen en Spanje.

Wat met schenkingen

De 99% reductie geldt ook onder bepaalde voorwaarden ook voor schenkingen.

Lees meer over de schenkbelasting in Andalusië.

Laatste update: september 2023

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands