Schenkbelasting in Andalusië drastisch naar omlaag

Schenken in Spanje is traditioneel duur. In tegenstelling tot de erfbelasting zijn er doorgaans in de schenkbelasting geen genereuze verminderingen, belastingvrije sommen of vrijstellingen. Schenken in Spanje wordt dan ook vaak afgeraden. De schenkbelasting in Andalusië werd evenwel in april 2019 drastisch verlaagd.

Lees meer over schenken in Spanje.

De erf- en schenkbelasting in Spanje uitgelegd

De erf- en schenkbelasting wordt in Spanje via één belastingwet op nationaal niveau geregeld, met tarieven van 7,65% tot 34%. Voor schenkingen zijn er daarbovenop nog vermeerderingen op basis van uw relatie met de begunstigde. Er zijn echter slechts enkele beperkte verminderingen op de te betalen belasting.

De autonome regio’s hebben echter de bevoegdheid om verminderingen of reducties aanzienlijk uit te breiden. Zo zijn nalatenschappen in Andalusië sinds januari 2017 tot de eerste 1.000.000 euro vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt niet voor schenkingen.

Lees meer over successierechten in Andalusië.

Een 99% reductie in de schenkbelasting in Andalusië

Vanaf 11 april 2019 werd er uiteindelijk een reductie van 99% op de belastbare basis van nalatenschappen én schenkingen ingevoerd, dit bovenop de reeds bestaande verminderen. Denk bijvoorbeeld aan de vrijstelling van de eigen woning in de erfbelasting.

Wanneer u dus een woning in Andalusië schenkt met waarde van 500.000 euro, bedraagt de belastbare basis slechts 5.000 euro. Dit betekent dat het tarief wordt toegepast op 5.000 euro, en niet op 500.000 euro.

Let op: naast de schenkbelasting kan er ook mogelijks Spaanse meerwaardebelasting worden betaald.

Lees meer over de meerwaardebelasting in Spanje.

Voor wie geldt de vermindering?

Als u schenkt aan uw kinderen, adoptiekinderen, ouders, adoptieouders, grootouders of overgrootouders, kunnen zij genieten van deze gunstmaatregel. Ook als u wenst te schenken aan uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner kunnen zij zich beroepen op de maatregel.

Wat zijn de voorwaarden?

De schenkingen dienen plaats te vinden middels een Spaanse notariële akte. Indien het een schenking in geld betreft, dient u ook de oorsprong van de middelen aan te tonen.

Wat met België?

De schenking van buitenlands vastgoed wordt niet belast in België. Er is immers geen registratieplicht. Ook speelt het opduweffect in de erfbelasting niet, zodat de schenking later niet meetelt voor de berekening van de erfbelasting.

Waarom eerst buitenlands vastgoed schenken?

Besluit

Dit nieuw gegeven maakt schenken in Andalusië voor verschillende eigenaars van een tweede verblijf mogelijks zeer interessant. In het bijzonder omdat u door middel van een schenking van een onroerend goed in Andalusië ook de Vlaamse erfbelasting kunt verminderen.

Lees meer over Vlaamse en Spaanse successierechten.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands