Tweede verblijf in Spanje. Is een Spaanse bankrekening nodig?

Vaak krijgen we de vraag of een Spaanse bankrekening nodig is voor de aankoop van een tweede verblijf. De periodieke bankkosten kunnen immers oplopen. In deze bijdrage leggen we uit wanneer een Spaanse rekening wel en niet noodzakelijk is.

Waarom is een Spaanse bankrekening nodig?

Een Spaanse bankrekening bij de aankoop van een woning is in principe nodig om twee redenen.

  1. De laatste betaling bij akte dient te gebeuren vanuit een Spaanse bankrekening. Op die manier kunnen de antiwitwascontroles plaatsvinden en kunt u betalen via een bankcheque.
  2. Voor de domiciliëring van vaste kosten na aankoop.

Antiwitwaswetgeving

De Spaanse antiwitwasregelgeving is zeer streng en brengt een hele administratieve rompslomp met zich mee. Zo zult u de oorsprong van uw middelen moeten aantonen en zal de bank u vragen om verschillende persoonlijke documenten voor te leggen. Denk aan verkoopaktes, schenkingsaktes, nalatenschappen, belastingaangiften beroepsinkomsten, kapitaalverminderingen etc. Soms dienen deze documenten ook nog eens vertaald te worden naar het Spaans of het Engels.

Omwille van deze regelgeving is een Spaanse bankrekening nodig. Deze controles gebeuren dan ook doorgaans door de bank.

In Spanje gebeurt de betaling bij de notaris met bankcheque. Hier vindt u meer informatie over de betaling van een woning in Spanje.

Betaling van vaste kosten

De betaling van bepaalde vaste kosten kunt u laten lopen via domiciliëring. Denk aan water, elektriciteit, gemeentebelasting, urbanisatie, internet, televisie etc. Hiervoor wordt traditioneel ook een Spaanse bankrekening gebruikt.

Lees meer over de kosten van een tweede verblijf in Spanje.

Afhankelijk van regio tot regio kunnen deze betalingen ook verlopen via een Belgische bankrekening. In de Costa Blanca is het bijvoorbeeld mogelijk dat de nutsbedrijven en de SUMA zich rechtstreeks wenden tot een Belgische bank. Echter is het vaak zo dat reguliere Spaanse bedrijven nog geen domiciliëring van een buitenlandse bankrekening aanvaarden.

Registratieplicht buitenlandse bankrekening

Vergeet uw Spaanse bankrekening niet te registreren bij de Nationale Bank én aan te geven in de aangifte personenbelastingen. Dit is immers wettelijk verplicht.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.