De betaling van een woning in Spanje

Wanneer u in Spanje een woning aankoopt, zal u vaststellen dat het koopproces anders verloopt dan in België en Nederland. Zo is het voor cliënten vreemd dat er in Spanje nog steeds wordt betaald met een bankcheque. Daarom zal dit artikel dieper ingaan op de betalingswijze van de aankoop van een woning in Spanje.

Bij een herverkoop gebeurt de betaling doorgaans in drie stappen.

De eerste betaling: het reservatiebedrag

Vanaf u besluit om een Spaanse woning te kopen, zal de makelaar u vragen om een reservatiecontract te ondertekenen. Dit belet de verkoper of de makelaar om de woning gedurende een bepaalde periode aan andere geïnteresseerden aan te bieden. Bij de ondertekening van dit reservatiecontract betaalt u eveneens een reservatiebedrag aan de makelaar. Dit bedrag varieert tussen de 1.500 en de 10.000 euro, afhankelijk van de koopprijs. U kunt echter 1% van de koopprijs als uitgangspunt nemen.

Een voorbeeld: u besluit om een woning van 150.000 euro te kopen in de regio Alicante. Het reservatiebedrag is dan 1.500 euro.

Lees meer over het reservatiecontract en het reservatiebedrag.

De tweede betaling: 10% van de koopprijs

Binnen reservatieperiode heeft u de gelegenheid om aan een aantal formaliteiten te voldoen, zoals het aanvragen van een NIE-nummer en het openen van een Spaanse bankrekening. Ook dient de juridische staat van de woning onderzocht te worden.

Eens de bovenstaande punten in orde zijn, kunt u de compromis ondertekenen. In tegenstelling tot het reservatiecontract is het compromis een bindende koopovereenkomst. Bij de ondertekening van de compromis wordt 10% van de koopprijs betaald aan de verkoper, verminderd met reservatiebedrag. In het voorbeeld van daarnet is dat dus 10% van 150.000 euro = 15.000 euro, verminderd met de reeds betaalde 1.500 euro = 13.500 euro.

Lees meer over waarom u best de compromis niet onmiddellijk ondertekend.

De derde betaling: de resterende som

De laatste betaling aan de verkoper gebeurt doorgaans via het overhandigen van een bankcheque. In België en Nederland is de notaris verantwoordelijk voor de juridische afhandeling van de kooptransactie, inclusief het ontvangen van de betalingen. In Spanje is de notaris echter niet verantwoordelijk voor de ontvangst van de betalingen.

Lees meer over de taken van de notaris in Spanje.

Daarom is het overhandigen van de bankcheque aan de verkoper op moment van ondertekening van de notariële akte de enige betalingswijze die zekerheid biedt. Indien u voor het ondertekenen van de notariële akte een overschrijving doet naar de verkoper, heeft u geen garanties dat de verkoper verschijnt voor de notaris.

Lees meer over het openen van een Spaanse bankrekening en de bankcheque.

Betaling van de andere kosten

Tot slot zijn er naast de aankoopprijs nog andere kosten. Denk aan de registratierechten, de erelonen van de notaris, het inschrijven van de nieuwe titels in het kadaster, overzetten van nutsvoorzieningen, etc. Deze kosten betaalt u apart aan de respectievelijke ontvangers via overschrijving.

Lees meer over de bijkomende kosten.

Update februari 2021

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands