Aangifte van buitenlandse bankrekeningen: meldingsplicht

Onlangs verscheen in de pers dat de fiscus Belgen met een buitenlandse bankrekening zal viseren. Op 08/06/2019 stuurde FOD Financiën een nieuwsbericht uit. Dit nieuwsbericht vermeldt de jaarlijkse controleacties. Eén van deze punten is dat men bijzondere aandacht gaat besteden aan uw fiscale situatie indien u roerende inkomsten heeft die verband houden met een buitenlandse rekening die u niet heeft aangegeven.

Uit onze praktijk blijkt dat cliënten Spaanse bankrekeningen aanhouden om de jaarlijkse kosten van hun tweede verblijf te betalen. Met andere woorden: er zijn quasi geen roerende inkomsten. De meldingsplicht wordt dan ook vaak vergeten. Daarom zal dit artikel kort de meldingsplicht toelichten.

Lees meer over het openen van een Spaanse bankrekening.

Uw Spaanse bankrekening melden bij de Nationale Bank

Allereerst bent u verplicht om uw Spaanse bankrekening te registreren bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. Dit kan u doen op twee manieren.

Ofwel kunt u uw Spaanse bankrekening online registreren via de webapplicatie van de Nationale Bank.

Ofwel kunt u het ingevulde standaardformulier verzenden naar het adres van het Centraal Aanspreekpunt: Nationale Bank van België, Centraal aanspreekpunt, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Aangifte in de personenbelasting

Daarnaast dient u in de jaarlijkse aangifte van de personenbelasting te melden dat u een buitenlandse bankrekening aanhoudt. Dit vindt u terug in vak XIV A.

Niet aangeven heeft geen zin

Omwille van de automatische gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten heeft de Belgische fiscus reeds informatie ontvangen over uw Spaanse bankrekening.  Concreet zullen de Spaanse banken en andere financiële instellingen nagaan in welke land u fiscaal inwoner bent. Vervolgens delen zij deze gegevens met de Spaanse fiscus. De Spaanse belastingdienst zal dan uw gegevens automatisch doorgeven aan België.

De gegevens hebben betrekking tot uw persoonsgegevens (naam, adres, fiscaal identificatienummer, geboortedatum, geboorteplaats) en uw bankrekeningnummer. In bepaalde gevallen deelt men ook de saldi, bruto-inkomsten en bruto-opbrengsten (bv. meerwaarde op aandelen).

Ook uw onroerende inkomsten dient u aan te geven

Tot slot mag u niet vergeten om uw onroerende inkomsten uit uw tweede verblijf aan te geven in de personenbelasting.

Lees meer over de Belgische belastingen op een tweede verblijf in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands