Emigreren: hoe word ik resident in Spanje?

Indien u officieel resident in Spanje wenst te worden, komt u in aanraking met de Spaanse bureaucratie. Dit artikel zal het immigratieproces toelichten aan de hand van de aanvraag van drie essentiële documenten: de de padrón, de TIE-kaart en de SIP-kaart.

Lees meer over de stappen die u voorafgaandelijk in België dient te ondernemen.

De padrón

Met de padrón laat u zich inschrijven in het gemeentelijk bevolkingsregister. Daarnaast kunt u met het padrón uw kinderen inschrijven in een lokale school.

U dient de volgende documenten voor te leggen:

 • bewijs van woonst, bv. een huurcontract of de notariële koopakte;
 • kopie van uw identiteitskaart of paspoort;
 • meest recente water- en elektriciteitsfactuur.

Daarna ontvangt u van de gemeente een padrón met geldigheidsduur van 3 maanden. Na verloop van de drie maanden kunt een nieuwe padrón aanvragen met een geldigheidsperiode van 5 jaar.

De SIP-kaart

De SIP-kaart verleent u toegang tot de Spaanse ziekteverzekering en geeft u recht op medische verzorging in Spanje. Eens u de residencia en de padrón heeft, kunt u een afspraak maken bij het lokale socialezekerheidskantoor. U dient daar de volgende documenten voor te leggen:

 • NIE
 • kopie van uw identiteitskaart of paspoort;
 • formulier S1 indien u gepensioneerd bent;
 • formulier TA1.

Hierna ontvangt u uw registratienummer, waarmee u bij uw lokale arts de SIP-kaart kunt afhalen.

Wat gebeurt er met uw ziekteverzekering in België?

De residencia/ thans TIE

De residencia (groene kaart) is sinds 2020 veranderd naar de TIE (Tar­jeta de In­den­tific­a­ción de Ex­tran­jero). Hiermee toont u aan dat u permanent in Spanje verblijft. De TIE wordt uitgereikt door het lokale emmigratie- of (nationale) politiekantoor (oficina de extranjeria).

Om de TIE te bekomen, dient u de volgende documenten voor te leggen:

 • NIE-nummer;
 • S1 formulier indien gepensioneerd of SIP-kaart;
 • modelo 790 – 12 + bewijs betaling;
 • formulier EX18;
 • kopie van uw identiteitskaart of paspoort;
 • afschrift huwelijksakte, vertaald naar het Spaans;
 • bewijs van inkomen, eveneens vertaald naar het Spaans.

U bewijst uw inkomen door bankrekeninguittreksels voor te leggen waaruit blijkt dat u de vorige drie maanden minstens een inkomen had van 850 euro netto per maand.

Indien u gaat werken in Spanje met een arbeidsovereenkomst, zal uw werkgever het certificado de vida laboral bezorgen.

Wanneer u zelfstandige (autonomo) bent, dient u eveneens aan te tonen dat u de afgelopen drie maanden sociale bijdragen heeft betaald.

Als u geen werk heeft en niet gepensioneerd bent, dient u aan te tonen dat u over een geldige ziekteverzekering beschikt. U dient niet alleen de verzekeringsdocumenten voor te leggen, maar ook een bewijs van betaling van de verzekering. Een alternatief is het systeem van de convenio especial, waarbij u van een beperkte ziekteverzekering geniet. U betaalt dan een vast bedrag per maand.

Beluister ook onze Alles over Spanje Podcast over emigreren naar Spanje.

Resident in Spanje: fiscale gevolgen

Emigreren naar Spanje heeft ook fiscale gevolgen. Zo zult u wellicht Spaans fiscaal resident in Spanje worden. Vanuit een fiscaal oogpunt bent u voor de Spaanse fiscus resident als u langer dan 183 dagen per jaar in Spanje vertoeft. Het gevolg is dat in principe uw wereldwijd inkomen wordt belast volgens de Spaanse wetgeving.

Lees meer over de fiscale gevolgen van emigreren naar Spanje, en bijvoorbeeld de Spaanse belastingen op huurinkomsten.

Confianz kan u volledig begeleiden met een emigratieprocedure. Neem gerust contact op.

Update september 2023

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands