Bezwaarschrift omgevingsvergunning indienen: waarom is dit zinvol?

Is het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning zinvol? Dit is een vraag die we regelmatig krijgen. Zeker wanneer blijkt dat het lokale bestuur het project steunt. In dit artikel vindt u 4 redenen om een bezwaar in te dienen.

De onderstaande video is een samenvatting van deze blog gemaakt met behulp van artificiële intelligentie.

Reden 1: U kunt zelf alternatieven voorstellen

Vaak zal men u meedelen dat er geen andere locatie (meer) is voor het project, het project niet anders kan vormgegeven worden, etc. Echter zijn er altijd wel alternatieven mogelijk. Minstens zijn er mogelijkheden om de hinder die het project voor u heeft, tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Zo is het bijvoorbeeld nuttig om een bezwaarschrift omgevingsvergunning in te dienen tegen de uitbreiding van een school wanneer het ook mogelijk is om het gebouw elders in te planten. Of kan u een bezwaar indienen tegen een fastfoodrestraurant omdat de drive-in anders georganiseerd kan worden. Ook kunt u voorstellen om de bouwplannen zodanig te wijzigen dat de buurt minder overlast ondervindt.

Hier vindt u op basis van welke argumenten u een bezwaarschrift omgevingsvergunning kan indienen.

Reden 2: Het bestuur is verplicht om te antwoorden op uw bezwaar

De gemeente is verplicht om op uw bezwaarschrift omgevingsvergunning te antwoorden. Zo moet het bestuur aangeven waarom zij vindt dat het gebouw er wel past of er geen hinder zal zijn. Ook kan het bestuur op basis van uw bezwaarschrift omgevingsvergunning toch overwegen om voorwaarden op te leggen. Of om de omgevingsvergunning toch te weigeren. Aan de hand van een bezwaar hebben we dus zo reeds aanvaardbare oplossingen kunnen bekomen.

Let op: dient u geen bezwaarschrift omgevingsvergunning in, dan kan het bestuur hier uiteraard geen rekening mee houden. Zwijgen is immers toestemmen. Antwoordt het bestuur niet of onvoldoende op uw bezwaren, dan kan u hiertegen in beroep gaan.

Hier vindt u meer informatie over een omgevingsvergunning aanvechten.

Reden 3: In beroep wordt de aanvraag opnieuw volledig onderzocht

Het bestuur beslist niet alleen. In de meeste gevallen zal er beroep mogelijk zijn bij de provincie of de Vlaamse Regering. De beroepsinstantie zal de aanvraag opnieuw volledig onderzoeken. Er bestaat dus de kans dat zij tot een ander oordeel komen en de vergunning alsnog weigeren of voorwaarden opleggen. Hierbij houdt de provincie of Vlaamse Regering ook rekening met de eerder ingediende bezwaren.

Ook in dit geval is het indienen van een bezwaarschrift omgevingsvergunning dus nuttig. Doet u immers niets, dan kan het beroep hier uiteraard ook geen rekening mee houden.

Lees hier meer over het verloop van de beroepsprocedure bij de provincie in geval van een weigering omgevingsvergunning.

Reden 4: U verliest mogelijks het recht om bepaalde argumenten op te werpen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Op basis van een recente decreetswijziging bent u verplicht om uw bezwaren tijdig kenbaar te maken. Doet u dit niet, dan verliest u mogelijks het recht om u op basis van dit bezwaar tot de Raad voor Vergunningsbetwistingen te wenden. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om op basis van dit bezwaar de vernietiging van de vergunning te verkrijgen.

In dit geval kan het niet indienen van een bezwaarschrift omgevingsvergunning dus ernstige gevolgen hebben. U verliest immers het recht om de vergunning aan te vechten. U kan zich dan niet meer tot de rechter wenden. Verleent het bestuur toch de vergunning, dan kan u hier niets meer aan doen. Ook in dit geval is het indienen van een bezwaarschrift omgevingsvergunning dus nuttig.

Valkuilen bij een bezwaar indienen?

In praktijk blijkt het niet eenvoudig te zijn om een degelijk bezwaarschrift op te maken. Zo dient u rekening te houden met korte termijnen, procedurele eisen en de aanvaardbare argumenten.

Hier vindt u meer informatie over de valkuilen van zelf een bezwaar in te dienen.

Heeft u vragen over het indienen van een bezwaarschrift omgevingsvergunning of wenst u zich te verzetten tegen een bepaald project? Neem dan gerust contact op met onze advocaat omgevingsrecht. Confianz begeleidt u en staat u bij en dit voor projecten in heel Vlaanderen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands