Belastingen in de Canarische Eilanden naar omhoog

Verschillende belastingen in de Canarische Eilanden, waaronder de successierechten en schenkingsrechten, gaan vanaf januari 2020 naar omhoog. Ook de personenbelasting en de IGIC (vergelijkbaar met btw) zullen stijgen. Dit artikel zal zich echter beperken tot een bespreking van de erfbelasting en de schenkbelasting.

Voor 2020: extreem gunstig

Sinds 2016 bestond er in de Canarische Eilanden een vermindering van 99,90% voor de erfgenamen in rechte lijn en de langstlevende echtgenoot. In 2019 breidde de toenmalige regering dit gunstregime uit naar de meeste familieleden. Deze vrijstelling wordt vanaf 1 januari 2020 gedeeltelijk afgeschaft.

Een lager belastingvoordeel, maar nog steeds gunstig

Allereerst zullen kinderen onder 21 jaar kunnen blijven genieten van de 99,9% vermindering van de belastbare basis. Voor deze categorie verandert er dus niets.

Voor de andere familieleden blijft de vermindering gelden tot de eerste 55.000 euro. Tussen de 55.000 euro en 65.000 euro bedraagt de vermindering 90%. Vanaf 65.000 euro daalt de vrijstelling trapsgewijs.

Wanneer de belastbare basis van de nalatenschap of schenking groter is dan 305.000 euro verdwijnt de gunstmaatregel volledig. Dan zijn er tarieven tussen 7,65% en 34% van toepassing.

Hoe werkt de erfbelasting en schenkbelasting in Spanje?

De erfbelasting en de schenkbelasting worden via een Spaanse nationale wet geregeld (Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones). Deze wet bepaalt de minimumvoorwaarden.

Daarnaast kunnen de verschillende Spaanse autonome regio’s de nationale wet aanvullen met eigen vrijstellingen en/of verminderingen. Zo verminderen de Canarische Eilanden de belastbare basis van de nalatenschap. In Andalusië is er dan weer een vrijstelling tot 1.000.000 euro voor erfgenamen in rechte lijn. In de Balearen en Catalonië zijn er afwijkende tarieven etc. Elke autonome regio heeft dus een ander regime.

In het algemeen, zowel bij kopen, erven of schenken, zijn de belastingen in de Canarische Eilanden nog steeds laag. Zeker als u vergelijkt met de andere Spaanse regio’s.

Lees meer over de erfbelasting en schenkbelasting in de verschillende Spaanse autonome regio’s.

Wat met Vlaanderen?

Indien u vastgoed in de Canarische Eilanden erft, zult u hierop zowel Spaanse als Vlaamse erfbelasting betalen. Van de Vlaamse belasting kunt u de in Spanje betaalde belasting aftrekken. De erfbelasting in Vlaanderen is evenwel hoger, waardoor het in bepaalde situaties aangewezen is om Spaans vastgoed te schenken. Denk bijvoorbeeld aan een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.

Lees meer over successierechten in Spanje en Vlaanderen.

Heeft u vragen over erven en schenken in de Canarische Eilanden? Of denkt u er aan om Spaans vastgoed te kopen? Confianz adviseert u met de structurering van uw vermogen in Spanje.

Update: januari 2020

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands