Onroerend goed in Ibiza: erven en schenken

Als u investeert in onroerend goed in Ibiza, houdt u best rekening met de verschillende belastingen. De 17 autonome regio’s in Spanje hebben de bevoegdheid om zelf gedeeltelijk hun fiscaliteit in te vullen. Ibiza behoort tot de autonome regio Islas Baleares.

In een vorig artikel bespraken we reeds de belastingen en kosten bij de aankoop van vastgoed in Ibiza. Daarom zal dit artikel een overzicht geven van de erfbelasting en de schenkbelasting voor niet-residenten in de Balearen.

De erfbelasting in Ibiza

Indien u een niet-resident bent in Spanje, bestaat de belastbare basis van de nalatenschap uit het netto-actief van het Spaanse luik van de nalatenschap. Het netto-actief zijn alle onroerende goederen en roerende goederen gesitueerd in Spanje, verminderd met uw eventuele schulden, zoals een hypotheek. Een onroerend goed in Ibiza financieren met een (internationaal) krediet kan dus een vorm van successieplanning zijn.

Lees meer over de financiering van luxevastgoed in Spanje.

De belastbare basis wordt vervolgens gereduceerd door een reeks verminderingen. Zo is er voor erfgenamen in rechte lijn ouder dan 21 jaar en de langstlevende partner, per hoofd, een vermindering van 25.000 euro. Erfgenamen in rechte lijn jonger dan 21 jaar kunnen maximaal genieten van een vrijstelling van 50.000 euro per hoofd. Daarnaast zijn er nog een aantal verminderingen, zoals onder andere voor erfgenamen in de tweede graad en voor erfgenamen met een beperking.

De progressieve tarieven bedragen voor erfgenamen in rechte lijn en de langstlevende partner 1% op de eerste 700.000 euro, 8% op de volgende schijf van 300.000 euro (in totaal: 1.000.000 euro), 11% op de volgende 1.000.000 euro (in totaal: 2.000.000 euro), 15% op de volgende schijf van 1.000.000 euro (in totaal: 3.000.000 euro) en tot slot 20% boven de 3.000.000 euro. Voor andere erfgenamen bedragen de tarieven tussen 7,65% en 34%, afhankelijk van onder andere het verwantschap met de erflater.

Lees meer over het praktische verloop van een nalatenschap in Spanje.

Een voorbeeld

Een niet-resident weduwnaar komt te overlijden. Hij is volle eigenaar van een woning in Ibiza ter waarde van 2.000.000 euro, met een openstaand krediet van 400.000 euro. Hij laat twee meerderjarige kinderen achter. De waarde van de nalatenschap bedraagt 1.600.000 euro, waarvan 800.000 euro per kind. Per kind wordt de belastbare basis verminderd met 25.000 euro. De finale belastbare basis bedraagt dan per kind 775.000 euro. Op de eerste schijf van 700.000 euro betalen zij 7.000 euro (1% van 700.000 euro) en op de tweede schijf 6.000 euro (8% op 75.000 euro). De erfbelasting per kind is dan 13.000 euro.

Erfbelasting in Vlaanderen

Naast de erfbelasting in de Balearen, zullen uw erfgenamen ook de Vlaamse erfbelasting betalen. Hierbij wordt er voor de erfgenamen in de rechte lijn en de langstlevende partner een onderscheid gemaakt tussen de onroerende boedel en de roerende boedel. In de onroerende boedel neemt men alle onroerende goederen op, ook het buitenlands vastgoed, waaronder de woning in Spanje. Op de onroerende boedel zijn er progressieve tarieven van 3 tot 27%. Dit betekent dat uw vastgoed in Ibiza meetelt voor de berekening van de erfbelasting.

U kunt de betaalde successierechten in de Balearen aftrekken van de Vlaamse erfbelasting.

Een voorbeeld

We gaan verder op het bovenstaande voorbeeld. Stel dat de erflater naast zijn woning in Ibiza nog acht onroerende goederen bezat in Vlaanderen met totale waarde van 3.500.000 euro. De leningen op deze panden werden allemaal afbetaald. De totale waarde van de onroerende boedel bedraagt dan 5.100.000 euro ( 3.500.000 euro Belgische onroerende goederen + 2.000.000 euro van het onroerend goed in Ibiza – 400.000 euro krediet op het onroerend goed in Ibiza). Per erfgenaam is de nettoverkrijging dus 2.550.000 euro. De kinderen betalen in Vlaanderen dan elks 642.000 euro (progressieve schijven 3 – 9 – 27% in Vlaanderen), verminderd met de 13.000 euro betaalde erfbelasting in de Balearen. Het totale kostenplaatje in Vlaanderen komt dan per kind uit op 629.000 euro. Daarnaast is er nog de erfbelasting op de eventuele roerende goederen, welke aan dezelfde tarieven worden belast.

Schenkbelasting in Ibiza

Bij een schenking bestaat de belastbare basis uit de fiscale waarde van het onroerend goed. De fiscale waarde is de minimale aanvaardbare waarde van het onroerend goed voor de Spaanse fiscus. De fiscale waarde is afhankelijk van de gemeente en gebaseerd op de kadastrale waarde.

Daarnaast zijn er 12 verschillende verminderingen van de belastbare basis mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een vermindering voor erfgoed, een vermindering voor de eerste woning en een vermindering voor mensen met een beperking.

De tarieven situeren zich tussen 7,65% en 34%.

Naast de schenkbelasting is er mogelijks ook meerwaardebelasting te betalen.

Schenken is dus in de regel aanzienlijk duurder dan erven in de Balearen, maar omwille van de Vlaamse erfbelasting mogelijks in totaliteit nog altijd voordeliger. Door een schenking van buitenlands onroerend goed vermindert u immers de waarde van de onroerende boedel, wat resulteert in een lagere erfbelasting in Vlaanderen. Bovendien speelt het opduweffect in de Vlaamse erfbelasting niet bij buitenlands vastgoed. De beste oplossing moeten we geval per geval bekijken.

Lees meer over de berekening van de schenkbelasting in Spanje.

Alternatief: een erfovereenkomst

Een alternatief voor een schenking is een erfovereenkomst (pacto sucesorio). Met een erfovereenkomst kunt u met de erfgenamen de verdeling van een toekomstige nalatenschap vastleggen. De Balearen is één van de 5 autonome regio’s in Spanje waarbij deze mogelijkheid bestaat.

Het voordeel van een erfovereenkomst is dat u specifieke activa in de nalatenschap kunt toewijzen zonder schenkbelasting of meerwaardebelasting. De voordeligere erfbelasting blijft van kracht. Het verschil met een testament is dat de erfgenamen reeds akkoord zijn. Zo vermijdt u latere problemen bij de verdeling.

Er is echter een obstakel. Het Spaans erfrecht, en in het bijzonder het erfrecht van het eiland waarop u zich bevindt, moet gelden. En hiervoor dient u te wonen in de Balearen. Om die reden blijkt een Spaanse erfovereenkomst in de praktijk niet altijd even nuttig of haalbaar.

Dit sluit natuurlijk een Belgische erfovereenkomst niet uit. Lees meer over erfovereenkomsten in België.

Onroerend goed in Ibiza: laat u adviseren

Confianz kan u adviseren over de structurering van uw vermogen in Spanje. Het is aan te raden dat, vooraleer u vastgoed in Ibiza koopt, u zich laat informeren over de verschillende aankoopmogelijkheden.

Update januari 2021

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands