Een bouwbedrijf in Spanje aanstellen: waar op letten?

In onze reeks artikels over een bouwgrond kopen in Spanje en het bouwproces in Spanje, bespraken we de stappen om zelf een woning te (laten) bouwen. Daarom zal dit artikel zich toespitsen op de aannemingsovereenkomst in Spanje. Kortom: waar moet u op letten bij het aanstellen van een bouwbedrijf in Spanje?

Met wie u gaat u in zee? Referenties

Een goede aannemer in Spanje vinden doet u op basis van referenties. Het is aan te raden om samen te werken met aannemers die al jaren actief zijn op de Spaanse markt. Ga daarom na welke projecten zij reeds hebben gerealiseerd en informeer u bij de klanten over het verloop van de samenwerking.

Eens u een betrouwbare partner heeft gevonden, kunt u starten met de onderhandelingen over de aannemingsovereenkomst.

Omschrijving van het bouwproject

Het lijkt logisch, maar toch ontbreekt een goede omschrijving het bouwproject vaak in de aannemingsovereenkomst. Zo kunt u opnemen dat de constructie moet worden opgeleverd conform de plannen en de omschrijving van de architect (Proyecto Ejecución en de Memoria de calidades).

Prijs en betalingsvoorwaarden

Allereerst is het belangrijk dat u een vaste prijs afspreekt voor de gehele constructie. Ook kunt u duidelijk stipuleren dat de voorziene bijgebouwen, bijvoorbeeld een garage of een zwembad, inbegrepen zijn in de prijs.

In de regel betaalt u bij aanvang van de werken 20 tot 30% van de aannemingssom. Daarna kunt u overeenkomen om te betalen in stadia, bijvoorbeeld nadat de aannemer een bepaalde mijlpaal heeft gerealiseerd. Bovendien is het aan te raden om 5 tot 10% van de te betalen posten in de meetstaat af te houden als garantie voor goed werk.

Tot slot adviseer ik om pas de laatste betaling uit te voeren indien u over de volgende certificaten beschikt: Licencia de Primera Ocupación, Boletín de Instalación Electrico en Boletín de Instalación de Agua. Zo heeft u zekerheid dat uw woning kan worden aangesloten bij de nutsvoorzieningen (water en elektriciteit).

Nadat de architect verklaart dat de werken overeenstemmen met de bouwvergunning (Certificado de final de Obra) en de nieuwe constructie wordt ingeschreven in het eigendomsregister (Declaración de Obra Nueva), kan het bouwbedrijf in Spanje haar werk als voltooid beschouwen. Om gebruik te maken van de nutsvoorzieningen, heeft u echter ook het conformiteitsattest (Licencia de Primera Ocupación) nodig. Dit document bevestigt dat de constructie voldoet aan de gemeentelijke woningnormen. Het is dan ook belangrijk om over dit document te beschikken vooraleer u de constructie voorlopig oplevert.

Lees meer over het conformiteitsattest

Neem de te betalen belastingen op in de aannemingsovereenkomst

Om verrassingen en discussies te vermijden, kunt u ook een overzicht van de te betalen belastingen opnemen in de overeenkomst. Hoeveel bedraagt de btw (of registratierecht), het zegelrecht en de kosten voor de notaris en het eigendomsregister? Dit kunt u best op voorhand weten.

De uitvoeringstermijn

Naast duidelijke betalingsvoorwaarden, zijn ook afspraken omtrent de uitvoeringstermijn belangrijk. Voorzie een vaste uitvoeringstermijn in kalenderdagen. Als de aannemer laattijdig werk aflevert, zorg dan dat er automatisch vertragingsboetes worden aangerekend. Zo heeft u een extra drukkingsmiddel.

Een bouwbedrijf in Spanje inschakelen: geen sinecure

Indien u overweegt om zelf te bouwen in Spanje, is het aan te raden dat u een sluitende aannemingsovereenkomst laat opmaken. De bouw van uw droomwoning zal hierdoor vergemakkelijken.

Heeft u vragen over bouwen in Spanje? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands