Spaanse bankrekening nodig

Tweede verblijf in Spanje. Is een Spaanse bankrekening nodig?

Vaak krijgen we de vraag of een Spaanse bankrekening nodig is voor de aankoop van een tweede verblijf. De periodieke bankkosten kunnen immers oplopen. In deze bijdrage leggen we uit wanneer een Spaanse rekening wel en niet noodzakelijk is.

Waarom is een Spaanse bankrekening nodig?

Een Spaanse bankrekening bij de aankoop van een woning is in principe nodig om twee redenen.

  1. De laatste betaling bij akte dient te gebeuren vanuit een Spaanse bankrekening. Op die manier kunnen de antiwitwascontroles plaatsvinden.
  2. Voor de domiciliëring van vaste kosten na aankoop.

Antiwitwaswetgeving

De Spaanse antiwitwasregelgeving is zeer streng en brengt een hele administratieve rompslomp met zich mee. Zo zult u de oorsprong van uw middelen moeten aantonen en zal de bank u vragen om verschillende persoonlijke documenten voor te leggen. Denk aan verkoopaktes, schenkingsaktes, nalatenschappen, belastingaangiften beroepsinkomsten, kapitaalverminderingen etc. Soms dienen deze documenten ook nog eens vertaald te worden naar het Spaans of het Engels.

Omwille van deze regelgeving is een Spaanse bankrekening nodig. Deze controles gebeuren dan ook doorgaans door de bank. Dit hoeft echter niet per se uw eigen Spaanse bankrekening te zijn. We kunnen de laatste betaling ook verwerken via een Spaanse derdenrekening. Maar dan moeten wij al de genoemde documenten opvragen.

In geval er sprake is van een transactie tussen twee Belgen kan de betaling verlopen via Belgische bankrekeningen.

In Spanje gebeurt de betaling bij de notaris met bankcheque. Hier vindt u meer informatie over de betaling van een woning in Spanje.

Betaling van vaste kosten

De betaling van bepaalde vaste kosten kunt u laten lopen via domiciliëring. Denk aan water, elektriciteit, gemeentebelasting, urbanisatie etc. Hiervoor wordt traditioneel ook een Spaanse bankrekening gebruikt.

Lees meer over de kosten van een tweede verblijf in Spanje.

Afhankelijk van regio tot regio kunnen deze betalingen ook verlopen via een Belgische bankrekening. In de Costa Blanca is het bijvoorbeeld mogelijk dat de nutsbedrijven en de SUMA zich rechtstreeks wenden tot een Belgische bank. Argenta is hiervoor een geschikte bank.

Niet in elke Spaanse regio staan de nutsbedrijven even ver. Wanneer zij niet werken met buitenlandse banken, heeft u geen keuze. Het kan dus zijn dat u feitelijk verplicht bent om een Spaanse bankrekening te openen.

Let op: als u geen Spaanse bankrekening heeft, zijn er mogelijks ter plaatse aan de geldautomaat kosten.

Lees meer over hoe u een Spaanse bankrekening opent en de kosten ervan.

Registratieplicht buitenlandse bankrekening

Vergeet uw Spaanse bankrekening niet te registreren bij de Nationale Bank én aan te geven in de aangifte personenbelastingen. Dit is immers wettelijk verplicht.

Besluit

Is een Spaanse bankrekening nodig? Dit hangt af van regio tot regio. In bijvoorbeeld Alicante zal u geen Spaanse bankrekening nodig hebben. De betalingen van de aankoopkosten kunnen immers verlopen via een Spaanse derdenrekening. En de vaste betalingen kunnen lopen via uw Belgische bank.

Indien u evenwel koopt in een regio waar de nutsbedrijven nog niet werken met buitenlandse banken, bent u in feite verplicht om een rekening te openen.

Dit bericht delen?

Glenn Janssens

Glenn Janssens is gespecialiseerd in het begeleiden van vastgoedtransacties in Spanje, Portugal en Frankrijk.

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.