notariële volmacht

De notariële volmacht: voordelen in Spanje

Vaak worden vastgoedtransacties in Spanje afgehandeld via een notariële volmacht. Dit is immers een gemakkelijke manier van werken als u niet zelf voor de Spaanse notaris wenst te verschijnen.

Wat is een notariële volmacht?

Met een notariële volmacht geeft u uw vertegenwoordiger – bijvoorbeeld Confianz – de bevoegdheid om namens u bepaalde handelingen te stellen, zoals bijvoorbeeld het formeel afhandelen van een koop, het aanvragen van een NIE-nummer,  het afwikkelen van de nalatenschap etc.

Wanneer is een notariële volmacht nuttig?

In praktijk merken we drie veelvoorkomende redenen waarom cliënten kiezen om te werken met een notariële volmacht.

De eerste reden is dat cliënten voor de aankoop van hun tweede verblijf  niet voor de Spaanse notaris kunnen verschijnen. Het notarisbezoek in Spanje vindt doorgaans twee maanden na de bezichtiging met de makelaar plaats. Vaak hebben cliënten geen tijd om dan nog naar Spanje te komen.

Weet dat het bezoek voor de Spaanse notaris slechts een formaliteit is. Tegen het notarisbezoek werd de woning juridisch onderzocht door uw raadsman, de prijs ligt vast en het compromis werd reeds ondertekend. U dient enkel nog ter plaatste te komen om uw handtekening in aanwezigheid van de Spaanse notaris te zetten.

Lees meer over de taken van de notaris in Spanje.

Tip: als u gebruikmaakt van een vertegenwoordiger, vraag dan aan uw makelaar om een video door te sturen over de staat van de woning. Zo kunt u nog nakijken of er gebreken zijn.

De tweede reden is dat de al wat oudere cliënten niet meer goed te been zijn om naar Spanje te reizen. Zo zien we dat bij ons ouder cliënteel gebruik wordt gemaakt van de notariële volmacht om de verkoop van hun Spaans vastgoed af te handelen.

Tot slot merken we dat cliënten vaak kiezen voor vertegenwoordiging in Spanje in geval van een erfenis. Zij hoeven dan niet naar Spanje te gaan om alle nodige documentatie aan te vragen en in orde te maken.

Lees meer over erven in Spanje.

Hoe maak ik een notariële volmacht op?

Een notariële volmacht is een juridisch document, vaak opgesteld in het Spaans. Confianz kan de specifieke tekst voor u opmaken.

U heeft drie opties om een notariële volmacht te laten verlijden. De eerste en eenvoudigste optie is voor een Spaanse notaris. Dit kunt u bijvoorbeeld doen terwijl u nog in Spanje bent nadat u een woning heeft gevonden en u het reservatiecontract heeft getekend bij de makelaar. De erelonen voor een Spaanse notaris bedragen zo’n 100 à 150 euro.

Lees meer over het reservatiecontract.

De tweede optie is om de akte te laten verlijden in het Spaans consulaat te Brussel. De Spaanse Consul heeft immers een notariële bevoegdheid. Dit kost zo’n 50 euro, maar u dient wel op voorhand alle documenten door te sturen en een afspraak te maken. Confianz kan u hiermee bijstaan.

De derde optie is de volmacht te laten verlijden voor een Belgische notaris. Daarna dient de akte nog gelegaliseerd te worden via apostille. Een beëdigde vertaling kan in sommige gevallen ook nodig zijn. Reken zo’n 400 euro aan kosten. Ook hier kunnen wij u bijstaan.

Geen tijd voor een notariële volmacht?

De opmaak van een notariële volmacht kan enkele weken in beslag nemen. Indien u hiervoor evenwel geen tijd heeft, kunt u ook opteren voor een mandato verbal. Hiermee kan uw raadsman voor u de akte tekenen, op voorwaarde dat u later een akte van ratificatie tekent.

Lees meer over een mandato verbal.

Dit bericht delen?

Glenn Janssens

Glenn Janssens is gespecialiseerd in het begeleiden van vastgoedtransacties in Spanje, Portugal en Frankrijk.

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.