kopen aan de Costa del Sol

Kopen aan de Costa del Sol: koopproces en kosten?

In deze bijdrage zal u alle informatie vinden over een woning kopen aan de Costa del Sol. Stap voor stap lichten we u het aankoopproces toe, inclusief de bijbehorende kosten en belastingen in de Comunidad Andalucía.

Belangrijk: dit artikel heeft enkel betrekking op de Costa del Sol en gaat niet over de Costa Blanca (Comunidad Valenciana) of de Costa Calida (Comunidad Murcia).

Lees meer over het aankoopproces in de Costa Blanca.

Juridische controle van de woning

Nadat u een woning heeft gevonden via een makelaar, dient de door u gekozen woning juridisch gescreend te worden. In tegenstelling tot in de Costa Blanca, is het in de Costa del Sol gebruikelijk om de juridische onderzoeken te starten vooraleer u een reservatiecontract ondertekent en de eerste aanbetaling van 3.000 – 10.000 euro doet.

Lees meer over het reservatiecontract.

Confianz zal de juridische, stedenbouwkundige, fiscale en financiële situatie van de woning onderzoeken en u informeren via een verslag. Het is immers mogelijk dat er bouwovertredingen werden vastgesteld of dat de verkoper niet de officiële eigenaars is. In het slechtste geval kan het voorkomen dat er een bevel van afbraak op de woning rust. Daarnaast adviseren we u over de mogelijke voorwaarden van de transactie.

Indien het gaat over een koop op plan, kijken we ook na of de bouwpromotor over de nodige vergunningen beschikt en – belangrijk – hij een geldige bankgarantie heeft afgesloten.

Lees meer over de bankgarantie in Spanje.

Ondertekenen van de contracten

Nadat u een rapport over de woning heeft ontvangen en de staat van de woning kent, kan u overgaan tot de ondertekening van het reservatiecontract en het compromis. Na het ondertekenen van het reservatiecontract, betaalt u een eerste aanbetaling van 3.000 euro – 10.000 euro. Na het ondertekenen van het compromis betaalt u tussen de 10% – 30% van de aankoopprijs, verminderd met het bedrag van de eerste aanbetaling. Indien het een koop op plan betreft, betaalt u bijkomend ook het btw-bedrag.

Kom te weten waarom u beter niet onmiddellijk het compromis ondertekend.

NIE-nummer

Vooraleer u naar de notaris kan gaan, heeft u een NIE-nummer nodig. Dit is een identificatienummer voor de Spaanse fiscus. Hier leest u hoe u een NIE-nummer kan bekomen. Uiteraard staan we u bij met de aanvraag.

Lees meer over de aanvraag van een NIE-nummer.

Spaanse bankrekening

Ook heeft u een Spaanse bankrekening nodig. U dient immers vanuit de Spaanse bankrekening uw laatste betaling te doen. Daarnaast is een Spaanse bankrekening nuttig om hiermee de lokale taksen en kosten te betalen (al dan niet via domiciliering).

Om te kunnen voldoen aan de Spaanse anti-witwaswetgeving is het verplicht dat u de oorsprong van uw fondsen aantoont. U kan een legitieme oorsprong bewijzen aan de hand van contracten, belastingaangiftes, bankcertificaten etc.

Lees meer over het openen van een bankrekening in Spanje.

Naar de notaris

De volgende stap is het ondertekenen van de notariële akte voor de Spaanse notaris. In deze fase heeft u het volledige bedrag betaald (+ 10% btw indien nieuwbouw of op plan) en wordt u eigenaar van de woning.

Tip: vooraleer u naar de notaris gaat, heeft u nog de gelegenheid om de woning te controleren op zichtbare gebreken.

Ook worden er voor ondertekening nog een aantal zaken gecontroleerd. In geval van een nieuwbouwwoning of in geval van een koop op plan, kijkt Confianz nog na of de laatste vergunningen en het conformiteitsattest werden afgeleverd. Het conformiteitsattest heeft u immers nodig om uw nieuwbouwwoning aan te sluiten met de nutsvoorzieningen.

Indien het een herverkoop betreft, zorgen we ervoor dat er geen schulden en/of kosten meer kleven aan de woning. Denk bijvoorbeeld aan lokale belastingen, schulden aan de mede-eigendom, schulden aan water- en elektriciteitsmaatschappijen, etc.

Lees meer over de taken van de Spaanse notaris.

Notariële volmacht

Indien u niet aanwezig wenst te zijn bij de notaris, kan u kiezen om een notariële volmacht te geven aan Confianz. Hiermee kunnen wij u vertegenwoordigen en de gehele kooptransactie afhandelen. Bij voorkeur wordt een notariële volmacht gegeven voor een Spaanse notaris, direct na uw intentie om te kopen. Dit is immers goedkoper dan een Belgische of Nederlandse notariële volmacht. Een notariële volmacht kost aan de Costa del Sol zo’n 60 – 250 euro.

Betalen van overdrachtbelastingen

Nadat u eigenaar bent geworden van de woning, dient u nog een aantal belastingen te betalen. Bij nieuwbouw of een koop op plan bent u het zegelrecht verschuldigd van 1.5% op het aankoopbedrag. In geval van een herverkoop betaalt u registratierechten van 8 – 10% op het aankoopbedrag.

Uw eigendomsrecht registreren

Belangrijk na aankoop is dat uw eigendomsrecht wordt ingeschreven in het kadaster. Zo wordt uw eigendomsrecht afdwingbaar tegenover derden en kan de verkoper de woning niet tweemaal verkopen. Confianz staat u hiermee bij.

Daarnaast dient u aangemeld te worden in uw urbanisatie en bij de gemeentelijke diensten (zoals afvalophaaldiensten). Ook regelen we de aansluiting van de nutsvoorzieningen.

Kostenoverzicht kopen aan de Costa del Sol

Samengevat komen er zo’n 10-12% kosten bovenop de aankoopprijs bij herverkoop. Als u een nieuwbouwwoning wenst of een koop op plan doet, kan u rekenen op zo’n 12 – 14% bovenop de aankoopprijs. Merk op dat dit goedkoper is dan bijvoorbeeld een woning aan de Costa Blanca. In de Comunidad Valenciana spreken we over minstens 12% op het aankoopbedrag.

Belangrijk: indien u een hypotheek overweegt, komen er afhankelijk van bank tot bank nog eens 4 – 5% kosten bovenop. Louter de set-up fee bedraagt in de Costa del Sol 3 – 5%. U kan ook een bestaande hypotheek overnemen, wat goedkoper is.

Lees meer over hypotheken in Spanje.

Meer informatie over kopen aan de Costa del Sol?

Bekijk dan zeker het overzicht van de belastingen en kosten bij aankoop van een woning in Andalucía.

U kan natuurlijk ook een vrijblijvend gesprek aanvragen over investeren in Spanje.

Dit bericht delen?

Glenn Janssens

Glenn Janssens is gespecialiseerd in het begeleiden van vastgoedtransacties in Spanje, Portugal en Frankrijk.

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.