Kosten omgevingsvergunning aanvragen: een overzicht

Een omgevingsvergunning aanvragen is een complexe procedure. Vaak krijgen we de vraag om een kostprijsindicatie op te maken. Alle kosten omgevingsvergunning zijn echter afhankelijk van het type vergunningsaanvraag. Daarom biedt dit artikel een overzicht over de meest voorkomende kosten van een omgevingsvergunning.

Hier vindt u uitgebreide informatie over een omgevingsvergunning aanvragen.

Voor welke werken moet ik geen omgevingsvergunning aanvragen?

Niet voor alle werken moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Sommige werken zijn vrijgesteld van vergunning. Voor andere werken volstaat een eenvoudige melding.

Lees hier meer over vrijstelling omgevingsvergunning.

Wat kost een bouwvergunning aanvragen?

Hieronder volgt overzicht van de meest voorkomende kosten waar u rekening mee moet houden om een omgevingsvergunning aan te vragen:

  • Landmeter: voor de kostprijs van een landmeter bestaan er minimumbarema’s. Deze zijn echter niet bindend. Vraag daarom altijd een offerte. Zo vermijdt u verrassingen achteraf. De kostprijs voor het opmeten van een perceel ligt meestal tussen de 500 en de 2000 euro. Voor grotere percelen of grotere projecten kan het gaan om een hogere kostprijs.
  • Architect: deze bepaalt vrij zijn ereloon. Veelgebruikte methodes zijn de bepaling van het ereloon op basis van een percentage van de waarde van de werken of een uurloon in regie. Ook een prijs per vierkante meter of een forfait is een mogelijkheid.
  • Dossiertaks: dit is afhankelijk van het bestuur waar u de aanvraag indient. Ook het type vergunningsaanvraag speelt een rol. Deze varieert doorgaans tussen de 100 en de 500 euro. Op de website van het omgevingsloket vindt u hierover meer informatie.

Kosten omgevingsvergunning zijn hoger bij omvangrijke projecten

Voor omvangrijkere dossiers zijn er enkele bijkomende kosten:

  • Onderzoek naar de milieu-effecten: dit wordt vaak gefactureerd aan een uurloon in regie. De startprijzen voor een professionele studie liggen tussen de 3000 en de 4000 euro exclusief BTW. Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht kan dit bedrag hoger liggen.
  • Archeologisch (voor)onderzoek: voor een professioneel uitgevoerde studie moet u rekenen op een kostprijs tussen de 2000 en de 3000 euro exclusief BTW. Indien bijkomende boringen vereist zijn, zullen deze apart aangerekend worden. De kostprijs hiervan ligt meestal tussen de 1000 en de 2000 euro exclusief BTW.
  • Vergoeding voor ontbossing of compensatie in natura: dit is afhankelijk van de te ontbossen oppervlakte. Ook het type bomen speelt een rol. De bosbehoudsbijdrage bedraagt momenteel 3,66 euro/m². U kan ook kiezen om zelf bos aan te planten (compensatie in natura). Meer informatie hierover vindt u op de website van het Agentschap Natuur en Bos.

Bijkomende voorwaarden voor een omgevingsvergunning aanvragen

Ook moet u er rekening mee houden dat de overheid mogelijks bijkomende lasten of voorwaarden bij de uitvoering van de vergunning oplegt. De uitvoering hiervan brengt meestal ook extra kosten met zich mee. Denk bij een verkaveling bijvoorbeeld aan eventuele verplichte wegeniswerken en de aanleg van riolering en nutsvoorzieningen. Voor aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet moet u bijvoorbeeld rekenen op een kostprijs tussen de 2000 en de 3000 euro per aansluiting.

Gelden deze kosten voor elke vergunningsaanvraag?

Deze kosten gelden niet voor elke aanvraag. De kosten waar u rekening mee moet houden, hangen onder andere af van de grootte en de ligging van het project. Zo volstaat het voor eenvoudige projecten doorgaans om een architect of landmeter aan te stellen. Voor meer complexe projecten zal vaak een onderzoek naar de milieu-effecten en/of een archeologisch (voor)onderzoek verplicht zijn.

Doorgaans geldt dat hoe groter het project, hoe meer verplichtingen er zijn. Ook de ligging kan een invloed hebben. Is het project bijvoorbeeld gelegen in de buurt van een natuurgebied? Dan dienen er meestal extra studies naar de impact op het milieu opgesteld te worden. Ook de vergoeding voor ontbossing zal in dit geval hoger liggen. De grenzen hiertoe zijn doorgaans wettelijk bepaald.

Zijn al deze kosten wettelijk verplicht?

Niet al deze kosten zijn wettelijk verplicht. Zo bent u bijvoorbeeld niet verplicht om een landmeter in te schakelen. Vaak is dit wel nuttig om later conflicten over perceelsgrenzen te vermijden. Ook bent u niet verplicht om het onderzoek naar de milieu-effecten te laten voeren door een professioneel studiebureau. Dit is vaak echter wel aan te raden. Het kan immers helpen om de vergunningsaanvraag er door te krijgen. Een archeologisch (voor)onderzoek dient wel uitgevoerd te worden door een erkende deskundige. Deze verplichting geldt echter slechts voor percelen vanaf een bepaalde grootte of die gelegen zijn binnen een bepaald gebied.

Wat kunt u doen bij een weigering van een omgevingsvergunning?

Wat met niet in de wet voorziene studies?

Ook kunnen er steeds studies opgesteld worden die wettelijk niet verplicht zijn. Dit kan eveneens helpen om de vergunningsaanvraag er door te krijgen. Zo bereidt u het dossier voor op het eventueel aanvechten van een bouwvergunning door de omwonenden.

Deze studies kunnen zeer ruim gaan. Zo kunnen er schaduw- en bezonningsstudies opgesteld worden bij de bouw van een appartementsgebouw. Of om de hinder naar de buren toe in kaart te brengen. Bij de bouw van windmolens wordt doorgaans ook een slagschaduw- en geluidsstudie uitgevoerd. Een parkeerstudie of mobiliteitsrapport behoort ook tot de mogelijkheden. De noodzaak tot zulke bijkomende studies hangt af van de inhoud van de aanvraag.

Wenst u meer informatie over een omgevingsvergunning aanvragen? Onze advocaat omgevingsrecht helpt u graag verder met al uw vragen. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands