Een huis te koop in Ibiza. Mag u zomaar renoveren?

U vindt een interessant huis te koop in Ibiza, maar renovatiewerken zijn noodzakelijk. Een veelvoorkomende situatie. Mag u zomaar renovatiewerken starten? In deze bijdrage vindt u meer informatie over de mogelijkheden om een huis te renoveren in Ibiza.

Lees meer over de bijkomende kosten bij de aankoop van een woning in Ibiza.

Afhankelijk van de bestemming

Er zijn voor residentieel vastgoed twee belangrijke classificaties in Spanje. Enerzijds heeft u onroerend goed met een residentiële bestemming (urbano). Anderzijds heeft u onroerend goed met een rustieke bestemming (rustico).

Indien er sprake is van een residentiële bestemming, zijn de regels om ingrijpende renovatie- of uitbreidingswerken uit te voeren soepeler. Doorgaans kunt u hiervoor beroep doen op een plaatselijke architect.

Wanneer u evenwel interesse heeft in vastgoed met een rustieke bestemming liggen de zaken anders. De Consell de Ibiza wenst immers de karakteristieken en authenticiteit van Ibiza te vrijwaren. Met andere woorden: u mag niet zomaar overal bouwen.

Zo legt het stedenbouwkundig plan van Ibiza (Plan Territorial Insular) verschillende beperkingen op aan gebouwen in rustiek gebied. Er zijn zones waar gewoonweg niet gebouwd mag worden. Ook bestaan er zones met bijzondere voorwaarden of moet het perceel aan een minimaal aantal vierkante meters voldoen. Specifiek voor renovatieprojecten is het bijvoorbeeld vereist om te voldoen aan de typische stijl van Ibiza.

In geval u een bouwgrond koopt, is de bestemming uiteraard ook doorslaggevend. Lees meer over een bouwgrond in Spanje kopen.

Waar op letten met renoveren in Ibiza?

Als u een huis te koop in Ibiza ziet dat mogelijks in aanmerking komt als renovatieproject, houdt u best rekening met de stedenbouwkundige classificatie. Om de haalbaarheid van uw project te evalueren, kunt u de bestemming alvast navragen bij de makelaar of verkoper.

Voor oude ruïnes of gebouwen is het zelfs mogelijk dat de oorspronkelijke bestemming niet bekend staat of minstens dubbelzinnig is (construcción fuera de ordenación). Denk aan niet-vergunde gebouwen waarbij de bouwovertredingen reeds lang zijn verjaard. In dat geval dient de gemeente een onderzoek in te stellen teneinde de bestemming vast te leggen.

De vergunningsplicht voor nieuwe werken aan uw woning zijn afhankelijk van wat u precies van plan bent. Voor rustiek gebied zijn er twee instanties bevoegd: de stedenbouwkundige dienst van enerzijds de gemeente en anderzijds die van de Consell de Ibiza (Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Historicoartístico). In praktijk merken we dat deze instanties nieuwe aanvragen niet altijd even snel behandelen.

Weet dat nieuwe stedenbouwkundige inbreuken niet meer verjaren.

Lees meer over kopen in Spanje.

Besluit

Uitbreidingswerken uitvoeren of renoveren in Ibiza is geen evidentie. Het is belangrijk dat u reeds vóór aankoop op de hoogte bent van de mogelijkheden. Deze mogelijkheden hebben immers een aanzienlijke impact op de waarde van het onroerend goed.

Heeft u vragen over kopen in Spanje? We begeleiden u volledig met uw investering in de Balearen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands