Echtscheiding: wat doen met vastgoed in Spanje?

Indien u getrouwd bent in gemeenschap van goederen, zult u, tenzij anders bepaald in de koopakte, elks voor de helft eigenaar zijn van het onroerend goed in Spanje. Ook koppels die getrouwd zijn onder stelsel van scheiding van goederen hebben doorgaans 50/50 gekocht. Bij een echtscheiding dienen er dan afspraken gemaakt worden over de verdeling van het Spaanse vastgoed. Deze bijdrage zal toelichten wat de meest voorkomende mogelijkheden zijn voor koppels met vastgoed in Spanje die gaan scheiden.

Lees meer over de impact van uw huwelijksovereenkomst bij aankoop van een woning in Spanje.

Mogelijkheid 1: uitonverdeeldheidtreding, de ene partner wenst de andere partner uit te kopen

Het komt geregeld voor dat één van de partners het Spaanse buitenverblijf wenst te behouden. Als de financiële middelen ter beschikking zijn, kan de overnemende partner het aandeel van de andere partner overnemen zonder dat er registratierechten moeten worden betaald. De overnemende partner betaalt echter wel een verdeelrecht, dat afhankelijk van regio tot regio, tussen de 0,5 – 2% bedraagt op de gehele woning. De overdragende partner betaalt meerwaardebelasting en plusvalia muncipal. Een voorbeeld.

A en B zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en hebben 5 jaar geleden een Spaanse woning in Denia ter waarde van 300.000 euro gekocht. A en B zijn dus elks voor 50% eigenaar. Ze hebben echter besloten om uit de echt te scheiden. A wenst omwille van sentimentele redenen de woning te behouden. B kan eigenlijk niet goed tegen de warmte en zou liever de banden met Spanje verbreken. De woning wordt momenteel geschat op 350.000 euro.

A zal het deel van B  ter waarde van 175.000 euro dan ook overnemen. Aangezien de registratierechten in Denia 10% bedragen op het overgedragen bedrag, is de belastingkost bij verkoop voor A 17.500 euro. In geval van een verdeling is de belastingkost voor A echter 1,5% op 350.000 euro, namelijk 5.250 euro. Een groot verschil.

B zal meerwaardebelasting betalen op het overgedragen deel. Dit is 19% op een meerwaarde van 25.000 euro, verminderd met een aantal aftrekbare kosten, bv. 10.000 euro. De meerwaardebelasting is dan 19% op 15.000 euro of zo’n 2.850 euro. Daarnaast betaalt B in principe nog de gemeentelijke plusvalia muncipal van bv. 2000 euro, maar mogelijks geniet B van een vrijstelling voor echtscheidingen.

Indien er dus overeenstemming is tussen beide partners, is deze optie voordelig bij een echtscheiding.

Lees meer over het verdeelrecht in Spanje.

Mogelijkheid 2: een onderlinge overdracht is niet mogelijk

Vaak is het alternatief dan een verkoop van de volledige eigendom aan derden. Bijvoorbeeld omdat één van de partners niet over voldoende middelen beschikt om de andere partner te vergoeden. Beide partners betalen in dat geval de meerwaardebelasting op de netto meerwaarde en de plusvalia muncipal. De registratierechten en de notariskosten zijn voor de koper.

Lees meer over verkopen in Spanje.

Mogelijkheid 3: geen overeenstemming tussen de partners

Indien niets kan worden overeengekomen, kunnen de partners een onafhankelijke derde aanstellen om de verkoop te leiden. Als ook dat niet mogelijk is, zit er voor de uittredende partner niets anders op om dan een gerechtelijke procedure te starten. De woning wordt dan onder toezicht van een Spaanse rechtbank openbaar verkocht.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands