Wat is vastgoed due diligence?

Vastgoed due diligence is een diepgaand onderzoek van de juridische situatie van een onroerend goed. Due diligence vindt meestal voorafgaandelijk plaats aan belangrijke investeringen. Ook voor andere transacties zoals een schenking van vastgoed is een due diligence nuttig. Met andere woorden: dit is aan te raden wanneer u zich wil informeren over de haalbaarheid van een project vóór een definitieve aankoop of schenking tegen een bepaalde waarde.

Waarom is dit nuttig?

Op basis van een grondig onderzoek naar alle aspecten van het vastgoed kunt u de waarde van het vastgoed bepalen. Ook brengt u eventuele risico’s in kaart. De aanwezige risico’s kunt u dan opvangen door geschikte contractuele clausules. Due diligence zorgt er dus voor dat u verrassingen achteraf vermijdt.

Welke types?

Er bestaan verschillende soorten due diligence. Zowel de financiële, de fiscale, de juridische als de milieukundige en de commerciële aspecten van het aan te kopen vastgoed kunt u laten onderzoeken.

Buyers vs. vendors due diligence

Een due diligence kan opgesteld worden door zowel degene die het vastgoed aankoopt (buyers due diligence) als degene die het vastgoed verkoopt (vendors due diligence). Door een vendor due diligence geeft de verkoper invulling aan zijn informatieplicht. Ook versoepelt het de onderhandelingen met een mogelijke koper en verhoogt het de kans op het behalen van de gevraagde prijs.

Privaat- vs. publiekrecht

Er zijn diverse aspecten die u kunt laten onderzoeken. Binnen het vastgoed wordt er hierbij meestal een onderscheid gemaakt tussen de privaat- en de publiekrechtelijke aspecten.

Wat betreft de privaatrechtelijke aspecten wordt er onder andere gekeken of de verkoper een geldige eigendomstitel heeft, of er erfdienstbaarheden zijn waarmee u rekening moet houden, etc. Bij Belgische vastgoedtransacties gebeuren de privaatrechtelijke controles doorgaans in samenspraak met een notaris.

In Spanje en Portugal is de rol van de notaris evenwel beperkt. In deze landen heeft de notaris geen adviserende rol. Daarom is vastgoed due diligence voor deze landen veel uitgebreider.

Lees meer over het koopproces in Spanje of Portugal.

Onder publiekrechtelijke aspecten bekijken we onder andere of het goed in orde is op het vlak van vergunningen. Bijvoorbeeld of er al dan niet stedenbouwkundige inbreuken op rusten en of het goed gelegen is in de juiste bestemmingszone.

Confianz is wat betreft Belgisch vastgoed in de eerste plaats gespecialiseerd in het nagaan van de stedenbouwkundige aspecten bij vastgoedtransacties. Zo kunnen wij voor u nagaan of het project dat u voor ogen heeft, stedenbouwkundig haalbaar is.

Lees meer over het proces van een omgevingsvergunning aanvragen in Vlaanderen.

Voor buitenlands vastgoed onderzoeken we zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke aspecten. Hier vindt u bijvoorbeeld meer informatie over het stedenbouwkundig onderzoek in Portugal.

Technische due diligence

In het algemeen heeft dit soort due diligence vooral betrekking op de technische staat van het gebouw. Voorbeelden zijn het nagaan van brandveiligheid en de aanwezigheid van asbest. Tevens wordt de conformiteit van bepaalde installaties met milieutechnische regelgeving nagegaan. Gespecialiseerde firma’s staan u hiermee bij. Denk bijvoorbeeld aan landmeters, architecten, keuringsbedrijven etc.

Ook voor buitenlandse vastgoedtransacties is technische due diligence in bepaalde dossiers aangewezen. In Spanje is er bijvoorbeeld vaak onduidelijkheid over de exacte afmetingen van een bouwgrond.

Uiteindelijk doel: een sluitende koopovereenkomst

Op basis van de resultaten kunt u de koopovereenkomst opmaken. Bijvoorbeeld met verklaringen van de verkoper, clausules omtrent schadevergoeding of eventuele opschortende voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de verkoop definitief te maken. Op die manier vrijwaart u uw belangen en uw investering.

Rust er een bouwovertreding op het onroerend goed? Hier vindt u meer informatie waar op letten vóór aankoop.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands