Waarom een onafhankelijke Spaanse advocaat?

Als u beslist om een woning in Spanje te kopen, is het aan te raden dat u een onafhankelijke Spaanse advocaat inschakelt. De taak van een Spaanse advocaat bestaat uit drie onderdelen.

Eerst zal hij vooraleer u de koopovereenkomst ondertekent de juridische situatie van de woning bestuderen. Op die manier weet u wat u koopt.

In het tweede onderdeel, nadat u heeft besloten om te kopen, zullen de koopcontracten worden opgemaakt en gaat u naar de notaris.

Tot slot situeert het derde onderdeel zich na het verlijden van de koopakte. Uw eigendomstitels worden dan ingeschreven in het landregister en de nutsvoorzieningen worden overgeschakeld. Dit artikel zal de drie onderdelen verder toelichten.

Het vooronderzoek

In het koopproces is het vooronderzoek het belangrijkste punt. Een Spaanse advocaat zal de juridische aspecten van het onroerend goed bestuderen. De rol van een Spaanse advocaat is hierbij gelijkaardig aan wat de notaris in België of Nederland doet. Een notaris in Spanje biedt immers niet dezelfde garanties.

Lees meer over de taken van een Spaanse notaris.

Deze juridische aspecten verschillen per type aankoop. Zo zijn de financiële garanties van de ontwikkelaar bij de aankoop van nieuwbouwwoning op plan uitermate belangrijk. In geval van een aankoop van een woning in herverkoop is de stedenbouwkundige situatie (bijvoorbeeld bouwovertredingen) een veelvoorkomend probleem.

Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van mogelijke problemen vooraleer u de compromis ondertekent en het voorschot van 10% betaalt.  U neemt immers de problemen van de verkoper over. Een goede advocaat in Spanje zal u dus voorafgaandelijk adviseren over de juridische staat van de woning.

De opmaak van de koopdocumenten

Eens u werd geïnformeerd en besluit om tot aankoop over te gaan, zal uw Spaanse advocaat de definitieve koopovereenkomst onderhandelen. Weet dat de compromis, waarbij u doorgaans 10% van de aankoopprijs betaalt, juridisch bindend is. Na ondertekening van de compromis kunt u de betaalde voorschotten niet meer recupereren.

Tevens vraagt uw advocaat de NIE-nummers aan en helpt hij u met de opening van een Spaanse bankrekening.

Vanaf de bovenstaande punten in orde zijn, wordt de notariële akte opgemaakt. Bij de notaris betaalt u de openstaande koopsom, waarna hij de akte verlijdt en u de sleutels ontvangt.

Lees meer over het praktische verloop van het koopproces in Spanje.

De afwikkeling van de koop

Nadat de akte werd verleden bent u juridisch eigenaar van het onroerend goed. Op basis van de notariële akte worden uw eigendomstitels ingeschreven in het kadaster. Ook zorgt uw advocaat in Spanje voor de aansluiting van water en elektriciteit.

Vermijd problemen

Beroep doen op een onafhankelijk kantoor is nodig om u goed voor te bereiden op een investering in Spanje. Hierdoor zal u problemen vermijden. Vraag dus zeker op voorhand juridisch advies over uw plannen in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands