Snellere regularisaties van bouwovertredingen in Andalusië

De regering in Andalusië laat met een nieuwe wet de eenvoudige regularisatie toe van illegale woningen. De regering richt zich voornamelijk op urbanisaties. Dit artikel zal meer uitleg geven over de mogelijkheden.

Welke woningen?

In principe kunt u woningen gebouwd in strijd met het stedenbouwkundig plan (Plan General de Ordenación Urbana) laten regulariseren. De wetgever richt zich in het bijzonder op woningen in urbanisaties. Dit zijn groepen van woningen die een aantal gemeenschappelijke kosten en voorzieningen delen.

Lees meer over urbanisaties in Spanje.

Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen. Zo komen enkel bestaande huizen vanaf zes jaar in aanmerking. Ook woningen in overstromingsgebied of in beschermde zones zijn uitgesloten. De wet heeft bovendien geen impact op lopende procedures.

Hoe verloopt de regularisatie?

De kracht van deze wet is snelheid. Gemeenten moeten immers het stedenbouwkundig plan niet meer aanpassen om een constructie te legaliseren. Dit neemt in praktijk jaren in beslag. Daarom spreekt de wet dan ook van “assimilaties” van semi-geürbaniseerde woonzones en niet-geürbaniseerde woonzones in het lokale stedenbouwkundig plan. Hierdoor kunnen gemeenten sneller schakelen.

Lees meer over bouwovertredingen.

U kunt een assimilatie aanvragen bij uw gemeente. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen zij dan nakijken of de woning effectief in aanmerking komt. De kosten van de procedure zijn voor de eigenaar, maar verschillen van gemeente tot gemeente. Daarnaast moet de eigenaar ook maatregelen treffen die waarborgen dat het huis een minimale impact heeft op de omgeving.

Voordelen van een regularisatie?

Na assimilatie kunt u de woning volledig laten registreren in het Spaanse land register. Daarnaast wordt de toegang tot openbare nutsvoorzieningen vergemakkelijkt. U riskeert ook geen bouwovertreding of bevel tot afbraak meer.

Het grote voordeel is uiteraard een gemakkelijkere verkoop. Kopers zullen niet afgeschrikt worden door de illegaliteit van de constructie.

Lees meer over verkopen in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands