Lenen in Spanje voor de aankoop van een tweede verblijf

Update december 2018 –  Belgische banken bieden leningen aan voor de aankoop van een woning in Spanje. Maar ook in Spanje kunt u een lening aangaan.  Spaanse banken bieden hypothecaire leningen aan van 5 tot 20 jaar. Sommige banken laten u toe om uw lening eerder af te betalen mits u een verbrekingsvergoeding betaalt van tussen  0,25 – 2% op het nog af te betalen bedrag. Is lenen in Spanje voor de aankoop van een tweede verblijf een interessante financieringsmethode?

Een eenvoudig voorbeeld

U wenst een vakantiewoning in Spanje aan te kopen van 120.000 euro. U kunt maximaal 60% procent lenen in Spanje, zodat u 72.000 euro leent. De jaarlijkse interestvoet bedraagt 2,75%. Als u leent voor 20 jaar zal uw maandelijkse afbetaling in beginsel lager zijn dan als u opteert voor een periode van 5 jaar. Op 20 jaar betaalt u 390 euro per maand af.  Op 10 jaar zal dat 687 euro per maand zijn. Op het 6de jaar beslist u om uw tweede verblijf te verkopen en de lening volledig af te betalen.

In geval van een lening op 20 jaar betaalde u 17.620 euro aan kapitaal terug en betaalde u 10.486 euro interesten. U dient dus nog 54.380 euro aan kapitaal af te betalen. Aangezien u het huis verkoopt na het vijfde jaar, betaalt u  op dit bedrag een vergoeding van 0,25% op de hoofdsom. Dit is 136 euro. Geen interesten meer.

In geval van een lening op 10 jaar betaalde u 40.808 euro aan kapitaal terug en betaalde u 8.652 euro interesten. U dient in deze situatie nog 31.192 euro aan kapitaal af te betalen, zodat uw verbrekingsvergoeding 78 euro bedraagt.

U ziet dat in dit voorbeeld lenen op op 20  jaar 1.892 euro duur is dan lenen op 10 jaar.  Hier staat wel tegenover dat uw maandelijkse afbetaling 390 euro bedraagt in de plaats van 687 euro. Vanuit een investeringsoogpunt – als u bijvoorbeeld uw tweede verblijf regelmatig wenst te verhuren – kan het echter aantrekkelijker en haalbaarder zijn om te lenen in Spanje voor een periode van 20 jaar omdat uw maandelijkse lasten aanzienlijk zullen lager zijn.

Concrete percentages

Vanaf maart 2019 zal er een nieuwe wet in werking treden die de verbrekingsvergoeding vastlegt.

In geval dat u opteert voor een hypotheek met vaste interestvoet, bedraagt de maximale verbrekingsvergoeding 2% tijdens de eerste tien jaar. Na het tiende jaar is het  en 1,5%.

Als u een hypothecaire lening bent aangegaan met een variabele interestvoet, is het 0,25% vanaf het derde jaar. Vanaf het vijfde jaar is het slechts 0,15%.

Andere kosten?

Als u een hypothecaire lening afsluit, zullen er evenwel extra kosten zijn. Hier vindt u de kosten van een hypotheek in Spanje.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands