Hoe een B&B starten in Spanje buiten residentiële gebieden?

Een B&B starten in Spanje buiten een residentiële zone is geen sinecure. De meeste zones in het Spaanse binnenland zijn bestemd als landbouwgebied en bosgebied. Deze zones dienen dus niet voor toeristische doeleinden, waardoor u niet zomaar een B&B mag starten in Spanje. Daarom geeft dit artikel een stappenplan over hoe u een B&B kan oprichten in het binnenland van de Comunidad Valenciana.

Stap 1. Pre-project : voorbereiding van de Declaración de Interés Communitario

Aangezien u in het binnenland wellicht een bestemmingswijziging nodig heeft om een toeristische activiteit te starten, zal u eerst een aanvraag moeten indienen bij de gemeente via de Declaración de Interés Communitario (hierna: DIC). Enkel als uw pand groter is dan 5.000 m² komt u in aanmerking voor een bestemmingswijziging.

Dit houdt in dat u een pre-project moeten indienen bij de gemeente. Met een pre-project bedoelen we een voorstelling van de B&B, ondersteund door een studie van een architect en een impactanalyse. Een architect heeft hiervoor zo’n 1 à 3 maanden nodig.

Eens u de benodigde documentatie heeft voorgelegd aan de gemeente, zal de gemeenteraad oordelen over uw project. De gemeente doet hierover ook zo’n 1 à 3 maanden over.

Stap 2. Definitief project: gemeentelijke goedkeuring voor de DIC

Na goedkeuring van het pre-project kan u starten met de indiening van uw definitief project. Ook hiervoor heeft u de hulp van een architect nodig. De architect zal bijvoorbeeld milieustudies moeten uitvoeren en confirmatie krijgen van de elektriciteits- en waterbedrijven over voorzieningszekerheid.

Twee overwegingen zijn hierbij belangrijk. Enerzijds dient de gemeente zich ervan te verzekeren dat de bestemmingswijziging geen negatieve impact heeft op de omringende (landbouw)omgeving. Anderzijds dient de B&B te voldoen aan de minimumstandaarden om klanten op een volwaardige manier te kunnen huisvesten.

Nadat u het definitieve project heeft ingediend, zal de gemeente oordelen of de bestemmingswijziging al dan niet in het belang van de lokale gemeenschap is. Reken op een periode van maximaal zo’n 2 jaar vooraleer u het definitieve project en de gemeentelijke goedkeuring zal ontvangen.

Stap 3. Definitief project – goedkeuring hogere instanties voor de DIC

Indien de gemeente haar goedkeuring heeft gegeven, dient u een aanvraag in te dienen bij de regionale overheid. Pas als al de betrokken afdelingen (toerisme, milieu etc.) de goedkeurig hebben gegeven, kan de bestemmingswijziging plaatsvinden. De regionale overheid kan in het slechtste geval tot 3 jaar de tijd nemen om haar goedkeuring te geven.

Uitzonderingen op de DIC

Belangrijk: in bepaalde gevallen heeft u geen DIC nodig om te kunnen starten. Zo zal u uiteraard geen DIC moeten indienen als uw pand zich bevindt in een woonzone.

Indien uw project voldoet aan de eisen van een Casa Rural, hoeft u de lange procedure voor een bestemmingswijziging ook niet te doorlopen. In dat geval kan u een uitzondering voor een DIC vragen bij de gemeente. De voorwaarde is dat u de bestaande gebouwen op uw pand in totaal niet uitbreidt met meer dan 20%.

Lees meer over de Casa Rural.

Stap 4. Exploitatievergunning aanvragen

Eens de werken werden opgeleverd en u de DIC heeft verkregen, kan u een exploitatievergunning bij de gemeente aanvragen. Dit houdt wederom in dat u uw project komt voorstellen bij de gemeente, maar dan de commerciële zijde van het verhaal. Een exploitatievergunning krijgen kan tot 4 jaar duren.

Stap 5. Uw zelfstandige activiteit registeren

De laatste stap is uw zaak registreren in het handelsregister, te vergelijken met de Belgische KBO. Tevens heeft u ook een voedingsmiddelenvergunning nodig als u ontbijt wenst te serveren. Tot slot moet u zich registeren bij het toeristische departement van de regionale overheid.

Lees meer over de registratieverplichting.

Besluit

Een B&B starten in Spanje doet u niet op een korte periode. Vooraleer u een toeristische activiteit kan starten in een Spaanse landbouwomgeving, moet u een lange en kostelijke procedure doorlopen. Daarnaast moet u op goodwill kunnen rekenen van de lokale overheidsinstanties. Als u een B&B wenst te starten in het binnenland, kan het interessant zijn om ook na te denken over een Casa Rural.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands