Cowboys op de Spaanse huizenmarkt

Een tiental jaren geleden werd de Spaanse huizenmarkt gekenmerkt door amateuristische projectontwikkelaars en vastgoedmakelaars. Dankzij gemakkelijke leningen, stijgende huizenprijzen en laakbare praktijken konden deze bedrijven floreren. Met andere woorden: men kon gemakkelijk geld verdienen, wat de vastgoedbubbel mee in de hand heeft gewerkt. De situatie vandaag is anders, maar er zijn nog altijd cowboys op de markt.

Moeilijkere toegang tot de Spaanse huizenmarkt

Omdat banken nu strengere criteria hanteren om geld te lenen aan projectontwikkelaars – per definitie een kapitaalintensieve business – geraken beginners en amateurs moeilijker aan financiering. Daarnaast wordt er nu een minstens een track-record verwacht. Ook vinden amateuristische projectontwikkelaars minder snel partners, wat de verkoop niet bevordert. De toetreding tot het beroep is dus door de marktomstandigheden beperkt.

Dit betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. In de praktijk stellen we bijvoorbeeld vast dat projectontwikkelaars – hoewel wettelijk verplicht – vaak geen bankgarantie bieden voor kopers op plan.

Update 2021: ondertussen zijn de cowboys onder de promotoren terug van weggeweest.

Niet zo voor vastgoedmakelaars

In tegenstelling tot de projectontwikkelaars, zijn de opstartkosten voor vastgoedmakelaars gering. Ook kan quasi iedereen in Spanje makelaar worden. Er is immers weinig tot geen reglementering voor de Spaanse huizenmarkt.

Bovendien beperkt de verantwoordelijkheid van de vastgoedmakelaar zich tot het vinden van een tegenpartij. Vanaf dat er een overeenkomst tot stand komt tussen koper en verkoper dankzij bemiddeling van de makelaar, houdt zijn taak op. Hij is niet meer verantwoordelijk voor de verdere afloop van de transactie.

Dit is natuurlijk niet in het voordeel van de klant. Het is immers niet ongewoon dat Spaanse makelaars uit zijn op easy money, ongeacht de gevolgen voor de klant. De cowboys bestaan dus nog wel degelijk.

De notaris biedt geen zekerheid

De taken van een Spaanse notaris zijn in geen geval vergelijkbaar met de taken van de Belgische notaris. Weet dat de notaris in Spanje quasi geen onderzoeken of controles uitvoert over de woning. Samenwerken met onafhankelijke professionals is dus zeker een must.

Lees meer over de taken van de Spaanse notaris.

Koop via professionele makelaars

Daarom raden we cliënten aan om niet zomaar met elke vastgoedmakelaar in zee te gaan. Ga in de eerste plaats op zoek naar makelaars die al minstens een aantal jaren bestaan. Kijk ook naar het personeelsbestand. Heeft het immokantoor vaste personeelsleden in dienst of werken zij uitsluitend met freelancers? Vaak merken we dat freelancers de klant toch meer onder druk zetten.

Daarnaast is het belangrijk dat de vastgoedmakelaar u zelf voorstelt om samen te werken met een onafhankelijk advocaat of jurist naar uw keuze. Sommige immokantoren hebben een eigen jurist in dienst of werken samen met een gestor of verzekeringsmakelaar. Het spreekt voor zich dat er dan een belangenconflict kan ontstaan.

Lees meer over veilig kopen in Spanje.

Besluit

Als u op zoek bent naar een woning in Spanje, weet dan dat de Spaanse huizenmarkt niet gereglementeerd is. Daarom doet u er goed aan te kopen via professionele vastgoedmakelaars. Op basis van onze ervaring kunnen wij u in elke regio een aantal immokantoren aanraden.

Heeft u vragen over kopen in Spanje? Confianz organiseert gratis infosessies.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands