Nieuwe verhuurwetgeving in Andalusië vanaf 22/02/2024 van kracht.

Het bekomen van een verhuurlicentie voor vakantieverhuur zal vanaf 22/02/2024 wellicht moeilijker verlopen in Andalusië. In dit artikel bespreken we de drie voornaamste wijzigingen.

Hier vindt u alvast de publicatie van het decreet.

Gemeenten kunnen het aantal toegestane verhuurlicenties beperken

Lokale overheden kunnen een maximaal aantal toegestane verhuurlicenties toekennen per gebouw, wijk of regio. In eerste instantie zullen voornamelijk steden zoals Málaga, Sevilla en Cadiz beperkingen opleggen.

Geen verhuurlicenties voor woningen in rustico gebied

Illegale woningen in rustico zones en woningen met een (D)AFO komen in principe niet in aanmerking voor een verhuurlicentie. Als uitzondering kan de gemeente via een aanvraagprocedure, geval per geval, wel een expliciete uitzondering voorzien.

Bijkomende praktische voorwaarden in de verhuurwetgeving in Andalusië

Tot slot voorziet de wetgeving in een hele lijst van bijkomende eisen waaraan de accommodatie moet voldoen. Denk aan een minimale oppervlakte van de kamers, kwaliteits- en veiligheidseisen, maar ook de minimale grootte van de bedden en dikte van de matrassen. Hier vindt u een niet-exhaustieve lijst van de nieuwe verplichtingen.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands