Wanneer wel en wanneer niet Spaans vastgoed kopen met een Belgische vennootschap?

Vaak krijgen we de vraag of het opportuun is om met een Belgische vennootschap te investeren in Spaans vastgoed. In praktijk blijkt meestal van niet. Daarom vindt u in deze bijdrage toelichting over Spaans vastgoed kopen met een Belgische vennootschap.

De onderstaande video is een samenvatting van deze blog gemaakt met behulp van artificiële intelligentie.

Eerst dient u voor uzelf uit te maken wat u gaat doen met het vastgoed. Zal u de Spaanse woning voornamelijk gebruiken als tweede verblijf? Bent u van plan om er te gaan wonen? Of beziet u het puur als een investering.

U zal de Spaanse woning voornamelijk voor privé doeleinden gebruiken

In geval u de woning voornamelijk en kosteloos voor privé doeleinden gaat gebruiken, staat hier tegenover een voordeel in natura of voordeel alle aard in uw personenbelasting. Dit voordeel moet in verhouding staan met uw werkelijke prestaties voor de vennootschap en kan op verschillende manieren berekend worden. Bijvoorbeeld op basis van het buitenlandse kadastraal inkomen. Echter kan er discussie ontstaan over de berekening van het voordeel van alle aard. De kosten van de woning zijn in principe aftrekbaar conform de Spaanse regelgeving.

In geval u de woning gaat huren van uw vennootschap is er geen voordeel van alle aard op voorwaarde dat de huur marktconform is en effectief wordt betaald. De Spaanse overheid zal dit huurinkomen evenwel belasten omdat uw vennootschap wordt aanzien als een niet-inwoner.

Om die redenen blijkt vaak dat een investering in een tweede verblijf beter niet door uw Belgische vennootschap gebeurt.

Lees meer over de belastingen op een tweede verblijf.

U beziet de Spaanse woning als een investering of opbrengsteigendom

In geval dat u de woning voornamelijk gaat verhuren, moet u de verhuuractiviteit voldoende kunnen aantonen. Brengt dergelijke investering voldoende rendement op voor de vennootschap? Daarnaast wordt er gekeken naar de vastgoedportefeuille van de vennootschap. Worden er reeds panden verhuurd? Indien er sprake is van een patrimoniumvennootschap met verschillende vastgoedinvesteringen kan het nuttig zijn om het Spaans vastgoed met uw Belgische vennootschap te kopen. Ook vanuit het oogpunt van successieplanning heeft dit mogelijks voordelen.

Let op: uw Belgische vennootschap zal in Spanje belast worden zoals een niet-inwoner. Daarnaast zal u als aandeelhouder van een vennootschap met Spaanse activa mogelijks ook vermogensbelasting betalen.

Hier vindt u meer informatie over de praktische stappen van vastgoed kopen in Spanje met een Belgische vennootschap.

Ontvang handige tips en informatie over kopen in Spanje

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands