Lenen van uw vennootschap voor een tweede verblijf in Spanje

Regelmatig krijgen we de vraag of het interessant is om vastgoed in Spanje aan te kopen met uw Belgische vennootschap. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Naast de aankoop door de vennootschap, is een lening van de vennootschap mogelijks een valabel alternatief. Concreet leent u bij uw Belgische vennootschap voor een privé aankoop in Spanje. In dit artikel vindt u alvast meer informatie over de mogelijkheden om te lenen van uw vennootschap voor een tweede verblijf in Spanje.

Hier vindt u meer informatie over de afweging tussen kopen met een vennootschap of privé kopen.

De onderstaande video is een samenvatting van deze blog gemaakt met behulp van artificiële intelligentie.

Mogelijkheid 1. U leent via rekening courant

U financiert de aankoop met uw rekening courant. Het voordeel is de flexibiliteit. U hoeft het krediet dan niet te verantwoorden. Tevens zijn er geen concrete afbetalingsafspraken nodig. Het nadeel is wel de kostprijs. U moet interest betalen aan uw vennootschap. Zo bedraagt de jaarlijkse referentierentevoet 6,48% voor inkomstenjaar 2021.

Mogelijkheid 2. U kiest voor een lening met vaste looptijd

U sluit met uw vennootschap een leningsovereenkomst af voor een bepaalde vaste periode. In overleg met uw boekhouder of accountant kunt u bekijken of u het afbetalingsplan afstemt op de uitkering van dividenden of liquidatiereserves.

De toe te passen formule voor de berekening van de rentevoet is: (P x 24 x N) / (N + 1). “P” staat voor het maandelijkse lastenpercentage, welke voor leningen afgesloten in inkomstenjaar 2021 0,11% bedroeg (voor financieringen andere dan voor een voertuig). De “N” staat voor het aantal maanden dat de lening loopt.

Indien u bijvoorbeeld voor een periode van 5 jaar leent (60 maanden), komen we op een jaarlijkse rentevoet van minimaal 2,59%.

Mogelijkheid 3. U sluit een hypothecaire lening af

In dit geval vestigt uw Belgische vennootschap een hypotheek op de woning in Spanje. Het voordeel is dat u aan lagere rentevoeten kan lenen. De referentierentevoeten van inkomstenjaar 2021 die u minimaal moet hanteren zijn een vaste rentevoet van 1,34% in geval u tevens een gemengde levensverzekering afsluit, een vaste rentevoet van 1,29% voor andere hypothecaire leningen of een marktconforme variabele rentevoet.

Het nadeel zijn de notaris- en registratiekosten in Spanje. Ook is er een zegelrecht (AJD) verschuldigd op de gewaarborgde hoofdsom van de lening, vermeerderd met de aanhorigheden (bijvoorbeeld gewaarborgde interesten). Het tarief van de AJD is afhankelijk van de autonome regio en situeert zich tussen 1,2% in Andalusië tot 2% in Murcia. Let op: conform de Spaanse wetgeving zijn deze kosten voor de kredietgever, namelijk uw vennootschap. Uzelf betaalt enkel de rente.

Indien u bijvoorbeeld een hypotheek vestigt van 250.000 euro + 25.000 euro aanhorigheden voor een woning gelegen in Valencia. De AJD is 1,5%.  U dient rekening te houden met een zegelrecht van 4.125 euro en +/- 2.000 euro notariskosten. Deze kosten zijn voor de vennootschap.

Daarnaast zijn de andere kredietvoorwaarden minder flexibel en vergelijkbaar met een hypothecaire lening zoals u deze zou afsluiten bij een bank of financiële instelling.

Tot slot dient uw vennootschap geregistreerd te worden in Spanje. Hier vindt u meer uitleg over de registratieprocedure van een Belgische vennootschap in Spanje.

Indien u privé vastgoed heeft in België kan uw vennootschap in principe ook een hypotheek vestigen op vastgoed gelegen in België voor de aankoop van een tweede verblijf in Spanje. De notariskosten zijn dan voor u privé.

Mogelijkheid 4. Uw IPT

Voor de volledigheid: indien uw vennootschap een IPT – dit is pensioensparen via de vennootschap – heeft afgesloten, kunt u de opgebouwde bijdragen gebruiken als een onderpand voor een onroerend goed gelegen in Spanje. Technisch gezien leent u evenwel niet van uw vennootschap, maar van een financiële instelling. U dient dan geen rekening te houden met de fiscale referentierentevoeten.

Besluit: lenen van uw vennootschap voor een tweede verblijf in Spanje

Indien het niet opportuun blijkt om met uw Belgische vennootschap te kopen in Spanje, kan een financiering door uw vennootschap nog steeds interessant zijn. In dat geval is het aan te raden om samen te zitten met uw boekhouder of accountant om te bekijken hoe u het voordeligst kan lenen, rekening houdende met de opbouwde reserves binnen de vennootschap.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands