De kaasroute gaat dicht: gevolgen voor successieplanning buitenlands vastgoed?

Deze week werd duidelijk dat de zogenaamde “kaasroute” zal sluiten per 1 december 2020. Dit heeft voornamelijk gevolgen op de schenking van roerende goederen. Maar ook in het kader van een aankoop van buitenlands vastgoed heeft de wetswijziging impact. In deze bijdrage lichten we één en ander toe.

Wat is de kaasroute?

Met de kaasroute wordt een schenking van roerende goederen (bv. cash) bij een Nederlandse notaris bedoeld. Dit heeft twee concrete voordelen.

Het eerste voordeel is dat u schenkt met een notariële akte. Hierdoor kunt u voorwaarden verbinden aan de schenking. Deze voorwaarden zijn doorgaans persoonlijk van aard, maar er zijn ook clausules die quasi altijd standaard worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de conventionele terugkeer bij vooroverlijden van de begiftigde.

Het tweede voordeel betreft de schenkbelasting. De schenkbelasting is enkel van toepassing op geregistreerde schenkingen. Belgische notarissen zijn verplicht om schenkingsakten te registreren, zodat er automatisch schenkbelasting verschuldigd is. Een Nederlandse notaris dient de schenkingsakte niet te registreren in België, zodat u hierop geen schenkbelasting betaalt.

Via een Nederlandse notaris kunt u dus belastingvrij schenken. U dient dan wel nog 3 (vanaf 2021 wellicht 4) jaar te blijven leven. Indien u binnen 3 jaar overlijdt, wordt de hogere erfbelasting toegepast op de geschonken goederen.

De Belgische federale wetgever zal vanaf 1 december 2020 verplichten om ook buitenlandse schenkingsaktes voor roerende goederen in België te registeren. Dit betekent dat u voortaan op deze schenkingsakten belastingen betaalt.

Wat zijn de gevolgen voor buitenlands vastgoed?

De wetgever richt zich op buitenlandse schenkingsakten voor roerende goederen. Er is dus geen direct gevolg voor schenkingen van buitenlands vastgoed. In praktijk is er evenwel een indirect gevolg.

Vaak wordt de aankoop van buitenlands vastgoed aangewend om een successieplanning op te starten. Een veelvoorkomende situatie: ouders kopen het buitenlands vastgoed samen met de kinderen of volledig op naam van de kinderen. Ook een gesplitste aankoop wordt vaak overwogen.

En aangezien de kinderen doorgaans nog niet over voldoende financiële middelen beschikken om deze aankoop te financieren, schenken de ouders de nodige cash voorafgaandelijk aan de aankoop. De schenking kan dan belastingvrij gebeuren op twee manieren: ofwel via een bankgift, ofwel via een akte voor een Nederlandse notaris. Telkens op voorwaarde dat de schenker nog drie jaar blijft leven. De laatste optie zal binnenkort vervallen. Sommige aankopen met of op naam van de kinderen zullen dan duurder worden.

Let op de impact op de Vlaamse registratierechten van een aankoop op naam van de kinderen.

Voor zij die de komende maanden nog een aankoop plannen met familie, blijft de kaasroute evenwel nog steeds een optie om belastingvrij te schenken.

Schenking van geld aan kinderen woonachtig in Spanje

In bepaalde Spaanse regio’s kunt u voordelig roerende goederen schenken indien u werkt met een Spaanse notariële schenkingsakte. Een voorbeeld: de ouders, woonachtig in Vlaanderen, schenken aan hun kind, woonachtig in Spanje, een geldbedrag teneinde de aankoop van een woning mee te financieren.

Aangezien het kind resident is in Spanje, dient hij Spaanse schenkbelasting te betalen. Gelukkig is er een vermindering indien er wordt geschonken via een Spaanse notariële akte. Echter dient deze notariële akte nu ook in België geregistreerd te worden. De schenker is immers Belgisch rijksinwoner. Het gevolg is mogelijks dubbele schenkbelasting: in Spanje en in Vlaanderen.

Let op met schenken aan een Spaans rijksinwoner.

Heeft u vragen over kopen in het buitenland en successieplanning? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands