Gesplitste aankoop in Portugal

De aankoop van een woning in Portugal is een goed moment om na te denken over successieplanning. Hierbij kijken we naar de meest voordelige methode om vermogen over te dragen aan uw nabestaanden. Eén van de manieren is een gesplitste aankoop. Dit artikel zal meer informatie geven over de gesplitste aankoop in Portugal.

Wat is een gesplitste aankoop?

Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik (usufruto) en kinderen de blote eigendom van de woning. De ouders genieten dankzij het vruchtgebruik het recht om de eigendom ten volle te gebruiken of te verhuren. De kinderen verkrijgen later bij het overlijden van de ouders de volle eigendom.

Waarom is een gesplitste aankoop voordelig?

In Portugal zijn de erfgenamen in rechte lijn (onder andere de langstlevende echtgenoot en de kinderen) vrijgesteld van erfbelasting. De andere erfgenamen betalen een vast tarief van 10%. Een actieve planning om Portuguese erfbelasting te vermijden is dus in de meeste gevallen niet nodig.

De voornaamste reden om een gesplitste aankoop te overwegen is het vermijden van de Vlaamse erfbelasting. Indien u als Vlaams rijksinwoner komt te overlijden, betalen uw erfgenamen Vlaamse erfbelasting op de gehele nalatenschap, inclusief het vermogen in Portugal. Met andere woorden: de woning in Portugal wordt meegeteld bij de onroerende boedel van de nalatenschap. De tarieven van de Vlaamse erfbelasting zijn dus van toepassing. Omdat men het uitdoven van het vruchtgebruik in Vlaanderen niet belast, is dit dus een manier om een hoge belastingaanslag te vermijden.

Lees meer over de erfbelasting in Portugal.

Hoe berekent u de waarde van het vruchtgebruik?

De waarde van de blote eigendom in Portugal is afhankelijk van de leeftijd van de vruchtgebruiker. Een voorbeeld. U bent 59 jaar en u koopt een villa ter waarde van 500.000 euro. De waarde van het vruchtgebruik komt neer op 40% van de koopprijs: 200.000 euro. De blote eigendom is dan 300.000 euro.

Wat zijn de formaliteiten?

Aangezien de gesplitste aankoop een techniek is om in Vlaanderen erfbelasting te vermijden, dienen we hierbij rekening te houden met de Vlaamse wetgeving en de standpunten van de Vlaamse belastingdienst (Vlabel).

Zo mag er geen bedekte bevoordeling zijn ten gunste van de blote eigenaars. Dit betekent dat de kinderen moeten aantonen dat zij reeds voor de aankoop over voldoende eigen middelen beschikten. In praktijk schenkt u dus voorafgaandelijk aan de aankoop de nodige fondsen aan de kinderen. Zij moeten die schenking kunnen aantonen. Wanneer het bestaan van de schenking niet wordt aangetoond, beschouwt Vlabel het onroerend goed als een legaat. En een legaat wordt belast conform de erfbelasting.

Belangrijk is dus dat we bij een gesplitste aankoop vóór compromis een stappenplan opmaken. Hierbij houden we rekening met de stand van zaken in het koopproces.

Lees meer over het koopproces in Portugal.

Alternatieven?

Het nadeel van een gesplitste aankoop is dat de ouders het onroerend goed zonder akkoord van de kinderen niet kunnen verkopen. Ofwel is er voldoende vertrouwen, ofwel moeten we (notarieel) strikte afspraken vastleggen.

De gunstige fiscaliteit in Portugal maakt echter ook een andere piste mogelijk. En dat is bijvoorbeeld later, na aankoop, de blote eigendom schenken in Portugal. U betaalt dan enkel de Portuguese belastingen. De Portuguese schenkbelasting voor de schenking van onroerend goed aan de kinderen bedraagt op heden slechts 0,8% procent. Dit op voorwaarde dat u pas na twee jaar schenkt. Indien u binnen de twee jaar schenkt, betaalt u mogelijks ook meerwaardebelasting.

Heeft u vragen over een gesplitste aankoop in Portugal? Of heeft u vragen over investeren in Portugal? Neem dan gerust contact op.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands