Hoe bereid ik mij voor op een afspraak bij een Spaanse notaris?

Bij de aankoop of verkoop van uw woning in Spanje, moet u langs een Spaanse notaris passeren. Een afspraak bij een Spaanse notaris verloopt evenwel geheel anders dan we in België of Nederland gewend zijn. In dit artikel vindt u een aantal tips om u voor te bereiden op een afspraak met een Spaanse notaris.

Wat mee te brengen voor een afspraak bij een Spaanse notaris?

U zal uw originele en geldige identiteitskaart of paspoort moeten meebrengen. Daarnaast, als u uw NIE-nummer zelf heeft aangevraagd, kunt u ook het originele NIE-attest meebrengen (NIE blanco).

Het is ook aan te raden om een Spaans tekstje voor te bereiden waarin staat wie u bent, om hoe laat u een afspraak heeft, waarom u komt en welke persoon uw afspraak heeft gemaakt. Zo zal de receptionist u sneller kunnen voorthelpen.

Neem tot slot uw bankkaarten of cash mee. Als u een Spaanse volmacht komt tekenen, zal de receptionist vragen dat u onmiddellijk afrekent. Kostprijs +/- 90 euro. Bij een koop- of verkoopakte volgen de facturen later en zal uw raadsman voor de betaling ervan zorgen.

Hier vindt u meer informatie over het NIE-nummer.

Timing bij een Spaanse notaris

Een afspraak om 10u00 betekent niet dat u om 10u00 de akte zal ondertekenen. Afhankelijk van de drukte van de dag en de complexiteit van de transactie kan de akte ook om 11u00 of ten laatste 14u00 (de normale sluitingstijd van notariaten in Spanje) getekend worden. Het is dus niet zoals in België en Nederland dat het gehele dossier werd voorbereid en de akte enkel nog moet worden overlopen. Houd dus rekening dat de akte de hele voormiddag in beslag kan nemen.

Praktische voorbereiding

De meeste Spaanse notarissen – naar mijn ervaring – zijn niet tijdig voorbereid. Dit betekent dat we de ontwerpteksten van aktes pas een paar dagen op voorhand ontvangen. Deze teksten moeten dan nog gecorrigeerd worden. Vaak moeten er ter plaatse, tijdens de afspraak, nog zaken aan het ontwerp worden toegevoegd of gecorrigeerd. U ziet de notarismedewerker dan nog zittend voor zijn computer het ontwerp finaliseren, met de raadsmensen van beide partijen discussiërend en meekijkend over zijn schouder. Eens de tekst in orde is, wordt de akte geprint en is het wachten tot de notaris komt aandraven.

Als u geen Spaans begrijpt of spreekt, zal de akte bij de voorlezing ervan vertaald worden naar een taal die u begrijpt, bijvoorbeeld het Nederlands of het Engels. Wij nemen deze taak op zich. Als u geen raadsman heeft, dient u een vertaler in te schakelen.

Lees meer over de taken van een Spaanse notaris en waarom hij u niet adviseert.

Hoe betaal ik de verkoper bij de aankoop van vastgoed in Spanje?

In Spanje wordt de verkoper in principe betaald via een Spaanse bankcheque. Dit betekent dat u op voorhand de bankcheques met de juiste bedragen en gegevens van de verkoper moet laten klaarmaken. Daarnaast dient u rekening te houden met de verschillende retenties van de koopprijs. Zo moet u mogelijks een bepaalde som afhouden van de koopprijs voor de Spaanse belastingdienst. Normaliter organiseren wij deze zaken voor u.

U kunt ook via een bankoverschrijving betalen. In dat geval is het aan te raden om gelijktijdig met het tekenen van de koopakte te betalen. Soms wordt er gevraagd om eerder over te schrijven, maar dan heeft u geen garantie dat de verkoper effectief komt opdagen op de afspraak.

Hier vindt u meer over de Spaanse bankcheque en welke som u uiteindelijk aan de verkoper betaalt.

Moet ik zelf aanwezig zijn op een afspraak bij een Spaanse notaris?

Voor het ondertekenen van een koop- of verkoopakte kunt u zich laten vertegenwoordigen via een notariële volmacht of mandato verbal. U hoeft dan niet persoonlijk aanwezig te zijn. Voor de opmaak van een testament dient u altijd persoonlijk aanwezig te zijn. Een testament kan immers niet per volmacht worden opgemaakt.

Hier vindt u meer informatie over een notariële volmacht.

Besluit

Een afspraak bij een Spaanse notaris verloopt dus geheel anders dan in België en Nederland. Het is cruciaal dat u zich bij uw afspraak voor een koop- of verkoopakte laat bijstaan. Op die manier zijn uw belangen gevrijwaard, omdat er vaak op het laatste moment nog aanpassingen gebeuren.

Dit bericht delen?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

Nederlands