Een nieuwbouw appartement kopen in Spanje

Een nieuwbouw appartement in Spanje kopen: waar op letten?

Een nieuwbouw appartement kopen in Spanje verloopt anders dan nieuwbouw kopen in België. Daarom vindt u in dit artikel alvast 2 belangrijke aandachtspunten.

Hier vindt u 5 tips voor een koop op plan in Spanje.

1. Bescherm uw betalingen: controleer de bankgarantie

Het belangrijkste verschil tussen de aankoop van nieuwbouw in Spanje en België is de datum van het verlijden van de akte. In België wordt u eerst eigenaar van de grond, zodat u door het recht van de natrekking eigenaar wordt van alle constructies bovenop de grond. Bovendien betaalt u de promotor naar gelang de werken vorderen. Op die manier is uw risico beperkt.

In Spanje gaat u pas naar de notaris wanneer de nieuwbouw werd opgeleverd en ingeschreven. Dit zorgt ervoor dat u geen eigendomstitel heeft tijdens de bouw van het project. Ook zijn de tussentijdse betalingen in principe voorzien op voorafgaandelijke vastgelegde data. En die data lopen niet per se gelijk met de voortgang van de gerealiseerde werken.

Om uw tussentijdse betalingen te beschermen is een Spaanse bankgarantie cruciaal. Hoewel wettelijk verplicht, stellen we vast dat het afdwingen van een bankgarantie in praktijk geen evidentie is. Zo zijn er nog steeds projecten waarbij de promotor geen bankgarantie heeft afgesloten. Zeker in corona-tijden is dit geen gewenste situatie.

Daarom de eerste tip bij een nieuwbouw appartement kopen in Spanje: laat nakijken dat elke individuele betaling aan de promotor wordt gedekt door een bankgarantie. In geval dat een betaling niet wordt beschermd, kunt u de verdere betalingen staken tot ofwel oplevering of tot de bankgarantie wordt gepresenteerd.

Lees meer over de bankgarantie in Spanje.

2. Controleer de opleveringsdocumenten

Eens de constructies klaar zijn, dienen er nog een aantal stappen te gebeuren vooraleer u de notariële koopakte kunt tekenen. Eerst moet de gemeente bevestigen dat de woning werd gebouwd conform de vergunning en de stedenbouwkundige voorschriften. Ook moet de promotor een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Belangrijk is dat de promotor het project onderverdeeld in individuele percelen. Indien uw perceel niet correct werd ingeschreven, gaat u bij een latere verkoop problemen ondervinden. U bent dan mogelijks niet ingeschreven als juridisch eigenaar. Een latere regularisatie dringt zich dan op.

Indien één van de bovenstaande punten niet in orde is, kan de afspraak bij de notaris niet doorgaan. Om dan druk uit te oefenen, is uw enige optie de laatste betaling achterhouden tot de promotor al zijn verplichtingen heeft voldaan. Pas als we dit bevestigen, kunt u de notariële akte verlijden en een Spaanse bankcheque uitschrijven.

Lees meer over elke stap in het koopproces van een nieuwbouw in Spanje.

Dit bericht delen?

Glenn Janssens

Glenn Janssens is gespecialiseerd in het begeleiden van vastgoedtransacties in Spanje, Portugal en Frankrijk.

Legal notice: Blogberichten genieten auteursrechtelijke bescherming en mogen niet worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de auteur.