Spaanse notaris

Rol van de Spaanse notaris tijdens het koopproces?

Tussenkomst van een notaris bij de aankoop van een woning in Spanje is net zoals in België essentieel. Toch zijn er aanzienlijke verschillen. Dit artikel zal de rol van de Spaanse notaris in het koopproces toelichten.

Wat doet een Spaanse notaris?

De eerste taak van de notaris in Spanje bestaat uit het waarnemen van de transactie en het opstellen van de notariële akte. Daarnaast zorgt de Spaanse notaris ervoor dat beide partijen de inhoud van de notariële akte begrijpen. Als één van de partijen een Spaanse niet-resident is, zal er ook altijd een vertaler aanwezig zijn.

De tweede taak is nagaan dat zowel koper als verkoper de wettelijke verplichtingen naleven. Het gaat hier voornamelijk over de voldoening van de belastingen. Voor de koper is dit de registratiebelasting of btw. Voor de verkoper gaat het over de personenbelastingen en de meerwaardebelasting.

Vind meer informatie over het koopproces van een woning in Spanje.

Geen registratie in het kadaster

De notaris is niet verantwoordelijk voor de inschrijving van uw woning in het kadaster. Dit is nochtans belangrijk om uw eigendomsrecht afdwingbaar te maken tegenover derden. Om te kunnen registreren, heeft u echter wel de notariële akte nodig. Sommige notarissen bieden de inschrijving aan als een extra service, maar dit is zelden het geval.

De Spaanse notaris geeft geen advies

Soms wordt de notaris in Spanje vergeleken met een verheven belastingambtenaar. Hij geeft in geen geval advies over uw aankoop of verkoop. Het juridisch advies en begeleiding worden uitsluitend verzorgd door juristen of advocaten. Zij kijken na of het pand bezwaard werd met schulden, alle vergunningen in orde zijn en er geen bouwkundige overtredingen werden vastgesteld. Een Spaanse notaris zal u niet bijstaan, waarschuwen of advies geven.

Kom meer te weten over juridische ondersteuning tijdens het koop- of verkoopproces van een woning in Spanje.

Wat kost een Spaanse notaris?

Een notaris kost tussen de 0,1% – 0,4% procent van de verkoopwaarde. Daarnaast zijn er nog de kosten van het kadaster. Het is gebruikelijk dat de koper de notaris kiest en de kosten ervan draagt.

Hoe verloopt een afspraak met een Spaanse notaris?

De advocaat of jurist van de koper maakt na het ondertekenen van de compromis een afspraak bij de notaris. Zowel koper als verkoper moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De Spaanse notaris controleert dan de identiteit van beide partijen en leest de notariële akte voor. Wanneer een van de partijen geen Spaans spreekt, is er een vertaler aanwezig. Na de voorlezing wordt de akte ondertekend door koper en verkoper en krijgt de koper een voorlopige kopie van de akte. Enkele maanden later ontvangen beide partijen de officiële akte.

Als u zelf niet aanwezig kan of wil zijn, kan u ook een vertegenwoordiger aanstellen. Meestal is dit uw advocaat. U heeft dan een notariële volmacht nodig. Dit kan u verkrijgen bij een Spaanse of Belgische notaris. Ook in het Spaans consulaat kan u een notariële volmacht bekomen.

Heeft u vragen over kopen in Spanje? Confianz organiseert gratis infosessies

Dit bericht delen?

Glenn Janssens